Det var i mitten av november som Trafikverket meddelade vilket vägalternativ de ska utgå ifrån för trafikplats och förbifart söder om Eksjö.

I planförutsättningarna har Eksjö kommun fastlagt i sin översiktsplan att en förlängning av Kvarnarpsvägen ska ske, och att en koppling till den nya förbifarten är att föredra.

Nya områden för näringslivsutveckling i anslutning till östra industriområdet och att det ska ge positiva effekter på det befintliga näringslivet. Det ska i sin tur bidra till en bättre boendemiljö i Eksjö stad, då det blir ett minskat transportarbete på totalen. Det framgår i den ärendebeskrivning som finns kring ärendet.

Erfarenhetssiffror

Avtalets syfte är att reglera Trafikverkets och Eksjö kommuns åtaganden och finansiella ansvar för åtgärden. Kontraktet gäller byggandet av en trafikplats i samband med genomförandet av förbifart Eksjö riksväg 40. Även att ansluta ny allmän väg med kommunalt huvudmannaskap, vilket innebär förlängningen av Kvarnarpsvägen på cirka 1,5-2 kilometer.

Kostnaden för trafikplatsen bedöms uppgå till omkring 15-25 miljoner kronor och för Kvarnarpsvägens förlängning mellan fyra-åtta miljoner kronor. Trafikverket uppger att siffrorna är preliminära och bygger på erfarenhetssiffror från tidigare projekt.

Kan bryta kontraktet

Annons

Mikael Wärnbring, samhällsbyggnadschef, berättar om ärendet som nyligen var uppe hos kommunstyrelsen, och ska vidare till kommunfullmäktige för beslut.

— Det har varit ett svårt avtal på det sättet att vi inte vet exakt när det blir en byggnation. Det påverkar naturligtvis kostnadsnivån. Vi vet inte exakt hur vägen kommer att utformas. Men medfinansieringsavtalet är en förutsättning för att Trafikverket ska arbeta i den riktningen som kommunen vill.

— I avtalet ska det tilläggas att kommunen har en möjlighet att bryta kontraktet om det är så att det skulle bli alldeles för dyrt, eller att det av andra omständigheter inte skulle kunna bli gemomförbart, förklarar han.

Lång genomförandetid

Wärnbring nämner den nationella transportplaneringen som tar upp förbifarten. Den ska klubbas igenom nu under våren.

— Det som ska blir intressant är att se exakt var det här objektet hamnar. Förslaget har varit att det ska ligga i den senare delen av planperioden. Det innebär i praktiken 2024-2029. Sen är det en ganska lång genomförandetid efter det.

— Vi hoppas såklart att det ska bli av, men det finns som sagt en del osäkerheter, säger han.

Kommunfullmäktige förväntas ta beslut om att godkänna upprättar förslag till avtal, samt uppdra till förvaltningen att budgetberedningen ska redovisa förslag till upplägg för finansiering av åtgärden.

LÄS ÄVEN: Trafikverket har valt vägsträckning förbi Eksjö