– Det stämmer att vi blev utsatta för skadegörelse på fredagsförmiddagen, säger Piroz Kristedt, teamchef på verkställigheten hos kronofogden i Jönköping.

”Bajsattack” mot Kronofogden i länet

Attacken mot länskontoret i Jönköping är polisanmäld som skadegörelse

”Bajsattack” mot Kronofogden i länet

Attacken mot länskontoret i Jönköping är polisanmäld som skadegörelse

– Någon form av skräp har kastats mot entrédörren. Vi gjorde upptäckten när vi öppnade för dagen klockan elva.

När tidningen stiger på hos Kronofogdemyndigheten från gatuplan slår en skarp kemisk citrusstank emot oss.

Annons

På adresstavlan står det handskrivet: Receptionen är stängd. Ring kundservice.

Väl på rätt plan förnimmer man spår efter doft av avföring.

– Ingen i personalen märkte av när skadegörelsen utfördes, understryker Kristedt. Vi kontaktade polisen direkt och anmälde händelsen för skadegörelse.

Hyresvärden tog sedan vid och utförde en noggrann rengöring av trapphuset.

– Vi vet inte vem som orsakade skadegörelsen.

Kan ni härröra händelsen till något specifikt fall?

– Nej, det kan vi inte.

Har ni haft liknande skadegörelse riktat mot er?

– Nej, detta är första gången här i Jönköping.

Annars händer det väl att ni får motta hot?

– Ja, i alla dess former, det är missnöjda personer som hotar personalen, som hotar att ta sitt eget liv.

Du säger att det var skräp, men du måste ha känt om det spreds en bajslukt i korridoren?

– (lång paus) inga kommentarer.

Varför inga kommentarer?

– Jag vill hålla mig formell till eventuellt subjektiv intryck, säger Piroz Kristedt.