Denna varma sommar med behagliga temperaturer i sjöar är det naturligtvis extra intressant med vattenkvaliteten på kommunens badplatser.

Den senaste provtagningen genomfördes den 31 juli i sjöarna Assjön, Söljen, Noen, Viredaholmssjön, Nordsjön, Skärsjösjön och Anebysjön.

Enligt den information som finns tillgänglig på kommunens hemsida fick en av sjöarna, Assjön, bedömningen ”tjänlig med anmärkning”. Det är på grund av E-coli (Escherichia coli). Det innebär att halten bakterier i provet är något förhöjt, men inte bedöms vara någon hälsorisk.

Kommunens bedömning, efter samråd med Havs- och vattenmyndigheten, är att man inte avråder folk från att bada i Assjön. Det förhöjda värdet kan bero på en tillfällig och kortvarig förorening. Ett nytt prov ska tas i dag, tisdag.

Oro har framförts för eventuell försämrad vattenkvalitet i Söljen. De senaste proverna har visat att det inte är någon fara att bada där.

Escherichia coli (E.coli)

E.coli är ett gemensamt namn på en grupp bakterier som normalt förekommer i stora mängder ..

Escherichia coli (E.coli)

E.coli är ett gemensamt namn på en grupp bakterier som normalt förekommer i stora mängder i tarmsystemet hos djur och människor.

Bakterierna är till nytta i matsmältningsprocessen och bidrar till att farliga bakterier inte kan få fäste i våra tarmar.

Med tiden har det dock bildats en del varianter av E.coli som har sjukdomsframkallande egenskaper, så kallade tarmpatogena varianter av E-coli.Det är de här undergrupperna av E-coli som leder till diarrésjukdom.

Källa: Medibas

Annons

simskola