Relaterat: BB-krisen i Jönköping: Mammor tvingas föda där det finns plats
Relaterat: Så mycket tjänar sjuksköterskorna på Ryhov – här har de högst löner

Stressigt, allt större andel nya och oerfarna barnmorskor och högre arbetsbelastning, javisst; men det fanns ett givande och tagande. Varför har det ändrats och varför sjunker skeppet?

Vi ska arbeta ihop vår egen semester och täcka för varandra utan extra ersättning, vilket vi faktiskt gör resten av året.

Självklart gäller det inte bara sommarsituationen, men denna är akut och har varit känd sedan förra sommaren. Saken är den att majoriteten av semesterpassen är täckta genom att samtliga förlossningskompetenta barnmorskor flyttas till förlossningen. Detta innebär att sjuksköterskor, i flera fall nyutbildade, täcker på gynekologisk avdelning och mottagning med endast någon barnmorska per pass i bästa fall. Inget ont om dessa tappra och modiga hjältar, men de har ingen utbildning i eller erfarenhet av barnmorskans kompetensområde.

Hur löser vi telefonrådgivning, abortverksamhet och annat som är barnmorskespecifikt? BB bemannas av en barnmorska per pass i bästa fall. Resten är barnmorskestudenter (en bonus för de kan ju ha läst en eller två terminer), sjuksköterskor och undersköterskor. På BB vårdas normalt inneliggande gravida, med komplikationer. Var ska dessa vårdas då kompetensen sviktar? På BB jobbar vi också ständigt med amning och ger råd vid amningskomplikationer. Vem ska sköta detta? Även de vana barnsköterskorna har ju semester till halva antalet.

Annons

BB-mottagningen kommer endast i undantagsfall att bemannas av personal med erfarenhet som sträcker sig längre än inskolningen. Specialistmödravården och Auroramottagningen har minimalt med tider, vilket slår tillbaks på den akuta verksamheten på förlossningen där belastningen och väntetiderna ökar.

Vem som helst kan ju räkna ut att det är inte bara i antal händer vi blir färre, utan framförallt i kompetens och erfarenhet, då en barnmorska inte kan ersättas av en sjuksköterska inom vårt specifika ansvarsområde. Inte heller kan en barnmorska hoppa in på förlossningen bara för att hon är barnmorska. Det krävs inskolning och erfarenhet för att göra det och det är en dynamisk värld där saker ändras fort. Nerdragna platser ses av ledningen som en lösning, det vill säga hänvisning till annat sjukhus. Till vilket sjukhus undrar vi? Eksjö och Värnamo har en lika ansträngd situation som vi. Vart hänvisar vi när det är fullt överallt på närliggande sjukhus? Våra gravida oroar sig för att hänvisas till annat sjukhus. Vi oroar oss över att det inte finns någonstans att hänvisa. Vem ska hinna sitta i telefon och luska fram en plats åt en födande för att sedan hänvisa dit - när vi behöver dessa händer bland de kvinnor vi har på plats.

Det låter så enkelt och smart med stängning, hänvisning, daglig kontakt mellan de tre länssjukhusen, men i vår bransch ändras situationen på ett ögonblick. Du kan inte veta kl. 09.00 att om en halvtimme föder plötsligt två av de kvinnor som finns här, den ena med komplikationer i form av stor blödning som kräver hjälp av flera händer. Samtidigt ringer två omföderskor med värkar (kan inte hänvisas) och en kvinna är på väg för kontroll på grund av minskade fosterrörelser. I den beräkning som den högsta ledningen gjort finns inget utrymme för oplanerad ledighet i form av sjukdom eller annat akut. Detta år har ledningen bestämt att sommarbonus ICKE betalas ut, med motivering att vi behöver vår återhämtning. Med kluven tunga talar de sedan om ett från början stort antal vakanta pass som de förväntar sig att vi ska täcka frivilligt med vanlig lön (enligt avtal). Gör vi inte det kommer vi att beordras till dessa vakanser.

Sommarersättningen är inte huvudsaken men vart tog omtanken vägen? Ett av argumenten mot sommarersättning är att ingen annan klinik får det. Ett jättebra sätt Det här är en kvinnofråga i alla led. Vi är frustrerade och detta är toppen av ett isberg”

Fotnot: Inlägget är förkortat och en del detaljer är utelämnade..