Det är Sonny Kongseryd som har lämnat in medborgarförslaget "Förbättrad livsmedelsberedskap - till lägsta möjliga kostnad redan 2018".

Han skriver i sitt medborgarförslag: "I Riksdagens nyligen lanserade nationella livsmedelsstrategi, som tar sikte på 2030, finns inga åtgärder som gör skillnad i det korta perspektivet".

Den militära uppbyggnaden har intensifierats den senaste tiden. Östersjöregionen påverkas om en större konflikt skulle uppstå i området.

Annons

Sonny beskriver i sitt förslag att det med dagens sårbarhet behövs konkreta åtgärder som förbättrar läget här och nu. Han ställer sig frågan hur Eksjö och andra kommuner tar sitt ansvar när det gäller förberedelser som säkrar tillgången till livsmedel i händelse av kris.

En handlingsplan

Hans förslag till att kunna trygga tillgången till livsmedel vid en sådan här situation ska Eksjö kommun eller dess politiska partier ta initiativ till bygdebaserade sammankomster. Där ska målet vara att ta fram en handlingsplan för bygden vid en nationell livsmedelsbrist. En beredskapslagring av potatis kan kommunen upphandla lokalt menar han. "Potatis ger mest näring och energi för pengarna och är enkel att lagra".

I medborgarförslaget avslutar Sonny Kongseryd med att skriva "Sverige behöver en föregångskommun som visar vägen mot en tryggad livsmedelsförsörjning i händelse av höjd beredskap. Eksjö har goda förutsättningar att leda genom exempel och detta till värde för både medborgare och landsbygd".

Väldigt angelägen

Diana Laitinen Carlsson (S) valde att kommentera förslaget.

— Jag skulle bara vilja säga att det här medborgarförslaget är fruktansvärt bra. Det är ett av de bästa medborgarförslagen på väldigt länge. Det är väldigt angeläget dessutom. Man ska verkligen ta sig en ordenlig funderare på detta, sa hon.

Bengt Koltman (C), instämde i Dianas kommentar.

— Det här är oerhört viktigt. Det är ett briljant sätt som Sonny skriver här med att man ska ha en dialog ute i bygderna. Att vi har en beredskap och inte står handfallna när det gäller maten. Det var också väldigt intressant att han skriver att Eksjö kan bli en föregångskommun. Det här är ett av de absolut viktigaste förslagen som vi har haft att ta ställning till i fullmäktige.

Kommunfullmäktiges ledamöter beslutade att remittera ärendet till kommunstyrelsen där det ska beredas.

Mat