I veckan skrev kommunstyrelsens ordförande Sven-Inge Karlsson (C) och lokalpolisområdeschefen Ann-Christina Rehnström under medborgarlöftet som ska gälla under det kommande året.

Löftet är ett resultat av de medborgardialoger som har hållits i Ydres samhällen under året.

— Det kan behöva kompletteras, det tar upp en del av den problematik som polisen brottas med i området, säger kommunchef Pär Fransson.

Det som lyfts fram är främst trafiksäkerheten.

— Det är den frågan plus inbrotten som kom upp ganska mycket under de dialoger vi har haft ute i samhällena, säger Fransson och fortsätter:

Annons

— Vi har ganska bra bygder ändå, totalt sett till antal brott som begås. Det domineras av inbrott.

Trafiksäkerheten kan och ska nu förbättras i bygden genom förebyggande åtgärder och bevakning. I dagens läge är det inte helt säkert att vistas i Ydre.

— Det upplever invånarna. Vardagliga trafikmiljöer som kan vara trafikfarliga med höga hastigheter och enskilda miljöer i samhällen där trafikföringen inte upplevs som bra, säger Pär Fransson.

Synligare poliser

En aspekt och något som kommunen gärna ser men som inte tas upp i medborgarlöftet är en ökad polissynlighet.

— Ja visst, det är önskvärt, jag tror att de också har den ambitionen, säger Fransson.

— Polisen har en ganska hög närvaro som inte syns, det är så man ska arbeta. Men man kan utveckla det trygghetsskapande arbetet på ett bättre sätt, att finnas synlig är också viktigt, fortsätter han.