Relaterat: Så mycket tjänar sjuksköterskorna på Ryhov – här har de högst löner
Relaterat: JP granskar: Så mycket tjänar läkarna i Jönköping – se hela listan
Relaterat: BB-krisen i Jönköping: Mammor tvingas föda där det finns plats

Det är tre vårdenhetschefer, inom BB, förlossningen och gynekologen, som avsäger sig arbetsmiljöansvaret under åtta veckor. Orsaken är personalbrist, det finns luckor att fylla, och man befarar att arbetssituationen blir alltför påfrestande med hög belastning.

– Det är en oro för bemanningen men vi jobbar för att hitta lösningar. Vi fortsätter att skruva på scheman, några anställda till har tagit extra pass och vi har fått tag i en hyrbarnmorska, berättar Johan Skoglund som är verksamhetschef för kvinnokliniken.

20 tomma pass

Men fortfarande saknas barnmorska till 20 arbetspass under veckorna 26-33. Om det inte kan lösas blir det fråga om att beordra personal att gå in och jobba.

– Vi har varslat om det. Det är det sista man ska tillgripa men det är en möjlighet som finns för att verksamheten ska fungera.

– Vi måste kunna kunna garantera en trygg förlossning.

Bristande arbetsmiljö spelar ju också roll för den vård som kan ges och för patientsäkerheten. Hur bedömer ni från ledningen det?

– Risk- och konsekvensanalyser är gjorda och man ser risker om man ser en för hög arbetsbelastning. I vårt dagliga arbete ska vi ha ett tätt samarbete med länets övriga två förlossningsenheter.

Två salar stängs

Blivande föräldrar kan hänvisas till andra BB, i Eksjö eller Värnamo, om det är platsbrist i Jönköping.

Annons

– Det är för deras egen säkerhet och trygghet. När man får en hänvisning vill vi att föräldrarna följer det. Man kan bli besvikna över att få föda på annan plats än de tänkt sig, men efteråt har vi märkt att de varit nöjda.

I Jönköping kommer två av åtta salar att stängas i sommar med hänsyn till bemanning och säker vård.

Fyra nya tjänster

För framtiden ser han att det behövs en bemanning som håller för tolv månader och grundmodeller för arbetstider ska ses över.

– En glädjande och viktig sak är att vi just fått klartecken att utöka med fyra ytterligare barnmorskor i länet. Det är inte riktigt klart men det kan bli så att Ryhov får två och Eksjö och Värnamo en vardera.

Om arbetsmiljöansvaret säger Johan Skoglund att de tre vårdenhetscheferna muntligt har sagt att de återtar det om bemanningssituationen blir tillräckligt bra under de åtta sommarveckorna.