I oktober lämnade Göran Augustsson in ett medborgarförslag om att busshållsplatsen vid Kvarnarpssjön behöver bättre belysning. Samt att en cykelparkering behövs då många resenärer ställer och lägger sina cyklar i anslutning till gångvägen mot busshållplatsen.

När tidningen pratade med Göran i oktober berättade han att han har sett flera billister som inte har uppmärksammat att det går personer på övergångsstället. En del i den problematiken är att de inte använder några reflexer och har mörka kläder. Men bättre belysning skulle underlätta menade Göran.

Höga hastigheter

Annons

Trafikingenjör Alf Lundberg har utrett frågan och kommit fram till att trafiken är ganska intensiv vid denna plats. Den senaste trafikmätningen som gjordes i september 2016 visade att 95 procent överskrider skyltad hastighet.

Vilket dessutom är det högsta överskridandet i hela kommunen. En förhoppning som han ser är att åtgärderna kan uppmuntra fler att cykla och gå.

Bifalla förslaget

Ärendet var uppe hos samhällsbyggnadsnämnden där man tyckte att det här var ett bra förslag. De föreslår att busshållplatsen ska förses med belysning samt att det ska anläggas en cykelparkering på lämplig yta. Medborgarförslaget ska därmed förklaras som bifallet.

Ärendet ska nu vidare till kommunstyrelsen och därefter kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut.

LÄS MER: Göran vill ha bättre belysning vid övergångsställe