En djupdykning i SCB:s senaste oljestatisk ger en rad ljusglimtar för länet. Leveranserna av eldningsolja ökade visserligen marginellt förra året, men har ändå minskat stadigt sedan 2010. Samtidigt minskar bensinanvändningen för varje år som går. 2010 levererades det totalt 184 000 kubikmeter bensin till mackarna i länets kommuner, vilket kan jämföras med 145 000 kubikmeter förra året. I procent räknat handlar det om en nedgång på 21 procent på sex år.

Det kan tyckas mycket. Men enligt miljökännare går utvecklingen fortfarande alldeles för långsamt. För att Sverige ska nå klimatmålen måste siffran vara nere på noll senast 2030. Om utvecklingen fortsätter i samma takt finns det inget som talar för att målet kommer att nås.

— Teknikskiftet som vi är mitt uppe i går för sakta. Tittar jag ut på parkeringen som jag gör nu så ser jag inte en enda elbil. Och så kan vi inte ha det, säger Andreas Olsson, som är klimat- och energistrateg på länsstyrelsen.

Annons

För att vi ska nå klimatmålet måste fler fundera över miljöbilar, och om man ens behöver bil, fortsätter Andreas Olsson.

Dessutom är det ett problem att de bilar som tas i bruk i dag fortfarande kommer utgöra en betydande del av bilparken om 10-15 år.

Ett annat smolk i bägaren är att allt fler länsbor tankar diesel i sina fordon.

— Det enkla skälet är att det är billigare i drift, och då är det förvånande att inte elbilarna ökar i mängd eftersom de har låga driftskostnader i jämförelse med bensin- och diselbilar. Allt fler bör utgå från sina behov i stället för att utgå från vad man vill ha. I dag kan alla låna pengar och köpa vilken bil som helst, men det får inte göra att vi avstår från kritiskt tänkande, säger Andreas Olsson.

Dieselbränslet utgör i dag det största fordonsbränslet i länet. Totalt levererades det 264 000 kubikmeter diesel till länet förra året, vilket motsvarar en uppgång med tio procent på sex år.

Läser du i appen? Klicka här för faktaruta!