Sedan 2013 har Tranås Energi ett tillstånd att bygga elva vindkraftverk i Ydre. Då tekniken snabbt gått framåt sedan dess har Tranås Energi det senaste året utrett möjligheten att istället bygga färre, men högre och effektivare, vindkraftverk i samma område.

Nytt beslut

Men nu gör Tranås Energi en helomvändning och väljer att lägga ned vindkraftsprojektet. Det beror dels på att man valt att lyssna på de protester som boende i området framfört, dels att kommunstyrelsen i Ydre kommun lämnade ett förhandsbesked i veckan. Där framhölls det att de med stor sannolikhet kommer att lägga in sitt veto om frågan tas upp i kommunfullmäktige.

Övriga satsningar fortgår

Ytterligare en anledning är rådande osäkerhet kring projektets lönsamhet.

Det är förstås tråkigt att en stor satsning på lokal och förnyelsebar energi nu inte blir av. Samtidigt är det en osäkerhet kring projektets lönsamhet och vi har förstås stor respekt för ett demokratiskt fattat beslut av kommunstyrelsen i Ydre, liksom för de som uttryckt sitt motstånd och de argument de framfört, säger Niklas Johansson, vd på Tranås Energi, i ett pressmeddelande.

— Det finns ett stort engagemang för bygden bland de boende, vilket naturligtvis i grunden är positivt. Tranås Energis övriga satsningar i Ydre, med bland annat fiskvägar vid våra kraftstationer och fortsatta investeringar i elnätet, kommer förstås fortgå som planerat.

Lokal energi

Annons

Bakgrunden till vindkraftsprojektet har varit Tranås Energis mål om att den egna lokala och förnybara elproduktionen skulle motsvara minst 50 procent av elanvändningen i deras nätområde år 2022.

Niklas Johansson berättar att Tranås Energi fortsätter att se över hur man kan öka den förnyelsebara elproduktionen lokalt.

— Det vi på sikt tittar på är om det är möjlighet att bygga en solcellspark. Det är svårt att få lönsamhet i dagsläget, men där går utvecklingen väldigt snabbt, så det är sannolikt bli aktuellt någon gång framöver, säger Niklas Johansson.

Fördelningsstationen som planerades i Hestra kommer enligt Niklas Johansson med stor sannolik inte bli av. Dock kommer den fördelningsstationen som Tranås Energi planerat att bygga vid Bredstorps IP att byggas, bland annat beroende på miljöskäl och för att öka leveranssäkerheten i elnätet.

— Vi vill bygga den för en framtida tillväxt i Tranås som både vi och kommunen tror på. Sen var det tänkt att en del av den skulle finansieras med vindkraftprojektet, men nu får det finansieras den vanliga vägen via konsumtionsnätet.

Hur mycket tid och pengar har lagts ner på den här satsningen?

— Tid vågar jag inte svara på, men det är åtskiljiga timmar. Sedan har vi gjort det här med mycket hjälp från konsulter, då vi inte själva sitter på den typen av kompetensen när det gäller miljökonsekvensbeskrivning. Men vi har lagt ner knappt fyra miljoner kronor över en tioårsperiod.

— Fyra miljoner är naturligtvis mycket pengar, men sett till ett sådant här projekt, och att det ändå successivt upparbetats under tio till elva år är det inte den dramatiken i just det, skulle jag vilja påstå. Den stora delen är att det är tråkigt att en stor satsning inte kan bli av.