Den ovårdade fastigheten ligger i Aneby kommun. För cirka 1,5 år sedan beslutade tillsynsnämnden (nu samhällsbyggnadsnämnden) att ägaren var tvungen att riva flera byggnader, forsla bort fordon samt städa tomten.

Efter det har ännu fler fordon flyttats till tomten. Ägaren fick en viss tid på sig att åtgärda fastigheten. Om inte, var nästa steg att nämnden skulle se till att ombesörja bortforsling samt städning och skicka räkningen till fastighetsägaren. Detta med hjälp av så kallad handräckning från Kronofogdemyndigheten.

Nu har fastighetsägaren har meddelat att hen planerar att mellan juni 2019 och juni 2020 renovera huvudbyggnaden. En entreprenör ska redan vara inbokad.

Vederbörande har även kontaktat Trafikverket, för att undersöka om det är möjligt att få ekonomiskt stöd till bullerdämpande åtgärder.

På den frågan har myndigheten svarat att det i dagsläget inte går. Orsaken är samhällsbyggnadsnämndens beslut om att tomten måste städas och byggnader rivas.

Så länge ett sådant föreläggande finns kan inte Trafikverket betala ut bidrag till bullerdämpande åtgärder.

Fastighetsägaren har kommit med önskemål om att nämnden ska slopa kraven på nämnda åtgärder, så att vederbörande kan ansöka om pengar hos Trafikverket.

Annons

Nu har samhällsbyggnadsnämnden beslutat att riva upp beslutet om att tomten måste städas och byggnader rivas.

Samhällsbyggnadschef Michael Wirestam påpekar att det gäller att fastighetsägaren gör det den ska.

– Annars kan nämnden välja att besluta om nya förelägganden, säger han.