Semestervikarier inom hemtjänsten och vårdboende bör få en 14-dagars utbildning internt. Det framförde Jan Engdahl i ett medborgarförslag som han lämnade in i höstas. Där föreslog han att det skulle vara en uppdelad utbildning, en teoretisk del och en praktisk del.

En utredning har gjort inom sociala sektorn som förklarar att sektorn budgeterar för att varje ny vikarie ska få en 15 timmars introduktionsutbildning samt 24 timmar för att vikarien ska kunna arbeta parallellt med ordinarie medarbetare.

"Komplext yrke"

I beslutsunderlaget framför man att det är ett mycket lovvärt förslag som motsvarar de behov som verksamheten har. Speciellt för de som arbetar sin första sommar i verksamheten.

Annons

Med hänvisning till de nuvarande budgetramarna går det inte att omdisponera tilldelade resurser för att erbjuda ytterligare utbildning.

— Jan Engdahl har en poäng i detta. Vid tre tillfällen får vikarierna delta i två dagsturer och en kvällstur, plus lite information. Vem som helst av er här (ledamöter i kommunfullmäktige) skulle kunna vara anställningsbar inom hemtjänsten.

— Vi behöver nog tänka till lite här. Man borde se över om man inte kan få lite mer tid att arbeta sig in i ett så komplext yrke som hemtjänsten är, sa Jonas Nilsson (S).

Får inte fram pengarna

Ronny Jakobsson (S) hänvisade till att det inte går att prioritera inom det nuvarande ekonomiska läget.

— Vi hade gärna sett att vi hade haft de här pengarna. Det kan jag nog säga för samtliga som sitter i socialnämnden. Men det är inte lätt att få fram pengarna till en sådan här utbildning, som vi skulle välkomna om vi fick, sa han.

Kommunfullmäktige beslutade att avslå medborgarförslaget.