Budgetar handlar ofta om att spara och effektivisera för att kompensera kostnadsökningar och få ekonomin att gå ihop. Saken är inte annorlunda för Eksjö kommun när ledningsutskottet nu lämnat ifrån sig sitt förslag till budget för 2018 och 2019, samt verksamhetsplan för 2020.

— Det är ett allvarligt läge vi befinner oss i och vi måste hitta andra sätt att arbeta på. Verksamheterna har en större ram att röra sig med men vi måste ändå effektivisera, säger kommunstyrelsens ordförande Annelie Hägg (C).

Sänkt lärartäthet

Besparingarna slår mot många delar av den kommunala verksamheten. Barn- och ungdomssidan drabbas exempelvis av sänkt bemanningstäthet inom administration, förskola och grundskola, effektiviseringar inom öppna ungdomsverksamheten, minskade resurser till introduktionsprogrammet samt att handels- och estetprogrammen stryks från Eksjö gymnasiums utbud.

Annons

— Vad gäller skolan handlar det inte om att vi behöver säga upp personal utan om att vi inte får full täckning för den volymökning som sker, förklarar kommundirektör Tord du Rietz.

Idrottsgalan försvinner

Vad gäller sociala sektorn återinförs hab-ersättningen som planerat i budgeten, men i övrigt föreslås exempelvis höjningar av avgifter inom hemsjukvård, trygghetslarm, boendestöd och kostverksamheten samt minskad frekvens av städinsatser.

För samhällsbyggnadssektorn gäller generella effektiviseringar medan det för tillväxt- och utvecklingssektorn bland annat står klart att idrottsgalan och ljusfesten slopas helt, medan nästa års upplaga av Musik på Museigården blir en aning bantad jämfört med årets. Det kommer också ske effektiviseringar inom biblioteket från och med 2019 samt minskade föreningsbidrag.

Fler neddragningar kommer

Utöver de planerade effektiviseringarna nästa år har ledningsutskottet dessutom lagt in ännu ofördelade neddragningar om 11 miljoner kronor under 2019 och 26 miljoner under 2020. Förhoppningen är dock att de inte ska behöva realiseras fullt ut.

— Man ska också komma ihåg att även om det finns verksamheter som får en förändring i och med det här förslaget, finns det också verksamheter som vi inte genomför några ambitionssänkningar eller effektiviseringar i, säger Hägg och nämner bland annat Hia, bemanningen inom äldreomsorgen och hemsjukvården.

Ledningsutskottets budgetförslag hamnar närmast på kommunstyrelsens bord den 3 oktober innan det går vidare till kommunfullmäktige den 19 oktober. Inom kort presenterar också oppositionen sitt förslag till budget.