Bevara akutsjukhusen har efter sin registrering av partibeteckning inför landstingsvalet 2018 valt att hålla en låg profil.

Sen några dagar tillbaka återfinns man dock på sociala medier och i början av veckan är tanken att man ska redovisa sin politik vid en pressträff i Eksjö.

– Vi är nöjda med den inledande responsen på facebook. Det gensvar vi fick visar att det finns ett intresse för Bevara sjukhusen och de frågor vi vill få upp på dagordningen i politiken, säger Martin Nedergaard-Hansen, läkare på Höglandssjukhuset och den ideella föreningens ordförande.

I sina första inlägg på sociala medier framhåller Bevara sjukhusen att man är fast övertygad om att grunden för en jämlik vård av hög kvalitet i länet är att samtliga tre akutsjukhus behålls och stärks.

Den politiska plattform från vilken föreningen utgår är att vårdpolitikerna måste ha detta i åtanke vid alla beslut i regionen.

Bakom Bevara akutsjukhusen står, enligt föreningens facebooksida, klinisk verksam vårdpersonal som är måna om att vården utvecklas och i flera år känt oro över hur länsdelssjukhusen avlövats.

– Vi som står bakom Bevara akutsjukhusen kommer alla från Höglandssjukhuset och Höglandets sjukvårdsområde, men vi är angelägna att nå ut till hela länet, säger Martin Nedergaard-Hansen.