Under en längre tid har biblioteket i Ingatorp varit nedläggningshotat, någonting som alltid skjutits upp. Fram till nu. Eksjö kommun tvingas spara pengar, därför stängde biblioteksfilialen i Ingatorp under tisdagen. Skolan kommer i fortsättningen att driva skolbiblioteket, medan delen med vuxenlitteratur har en osäker framtid.

– Det är jättetråkigt. Tyvärr har budgetarbetet gjort att vi måste lägga ner filialen, säger Sanna Godenäs, bibliotekschef.

Bibliotekschefen letar med ljus och lykta efter föreningar eller frivilliga som är intresserade av att fortsätta driva biblioteket under kvällstid, på liknande sätt som i Bruzaholm, till hösten. Om ingen nappar kommer verksamheten att börja avvecklas under sommaren. Ingatorpsborna kommer fortfarande att kunna låna böcker, men i framtiden kan det bli från bokbussen istället för på biblioteket. Möjligheten att låna böcker ska alltså finnas kvar.

– Jag tycker att det är oerhört viktigt att tillgången finns, säger Sanna Godenäs.

– Vi gör vad vi kan rent personalmässigt och låter då bokbussen komma till Ingatorp en gång i månaden. Då kan man komma till bokbussen som stannar mer centralt, jämfört med biblioteket.

Satsningen på filialen i Mariannelund hoppas Sanna Godenäs också kommer att gynna Ingatorpsborna som kan åka dit och låna böcker.

– Mariannelund satsar vi extra på för att också Ingatorpsborna kan komma dit och känna sig välkomna där.

Annons

Men hoppet om att rädda biblioteket, till viss del och med ideella krafter, finns fortfarande.

– Det är synd om det bara läggs ner helt.