Många sätter sig i bilen när åskan mullrar i tron om att de ska vara säkra. Så behöver inte fallet vara, dagens bilar är inte alls lika säkra som de en gång var.

– Bilar fungerar som det man kallar Faradays bur, plåten leder strömmen och fördelar den runt bilen. Dagens bilmodeller har dock betydligt tunnare plåt än tidigare och den höga energin gör att risken finns att bilen börjar brinna. Dessutom kan blixten slå hål på plåten, säger Erik Egardt, brandingenjör på Myndigheten för samhällskydd och beredskap i Karlstad till tidningen.

Egardt berättar särskilt om en händelse utanför Arboga i våras. Där slog blixten ner i taket på en bil så kraftigt att det blev ett hål. Därefter leddes strömmen från bilen ner i föraren. Detta ska ha berott på den tunna plåten i bilen. Dessutom kan moderna bilar ha karosser som inte består av plåt, och även då försvinner skyddet.

Annons

Om man inte bara söker skydd i bilen, utan också kör den tillkommer ytterligare risker menar Egardt.

– Blixten kan punktera däcken på bilen och kör man då fort kan man lätt tappa kontrollen. Då blir man en fara både för sig själv och för andra. Risken finns också att energin får bilens airbags att lösa ut, vilket även det kan göra att man tappar kontrollen.

Till Värmlands Folkblad nämner Vernon Cooray professor i elektricitetslära vid Uppsala universitet, ytterligare risker med att befinna sig i en bil när åskan går.

– Det kan ske saker man inte tänker på. Vindrutan kan spräckas, batteriet kan slås ut, bilen kan ge stötar och så vidare. Worst case scenario med en ny bil som har elektriska öppningsanordningar till dörrarna är att de slås ut samtidigt som bilen fattar eld.

Trots att bilen inte längre är så säker som många tror är den ändå en säkrare plats än många andra säger Egardt.

– Befinner man sig utomhus är bilen fortfarande en säkrare plats, fast man måste vara beredd på att lämna den snabbt. Att vara i en byggnad är säkrare än att vara i en bil.