Det berättar Jan Petersén, mark- och exploateringsingenjör på tekniska serviceförvaltningen.

– Vi håller på att förhandla med Biltema, men vad det handlar om kan jag inte gå in på, säger han.

– Vi har en positiv anda i våra samtal.

Det är i ett större område vid Sörängsrondellen längs riksväg 40 som affärskedjan har för avsikt att bygga på. Företaget som bygger huset för Biltemas räkning heter Buffin Real Estate AB, Helsingborg. Men exakt när de kommer igång är inte riktigt klart.

Det är inte så länge sedan som den ändrade detaljplanen vann laga kraft.

Nässjö kommun har ansvaret för infrastrukturutbyggnaden i skogsområdet. Det ska byggas gata, anläggas vatten- och avloppsledningar samt belysning. Det är också ett omfattande terrasseringsarbete som väntar där jordmassor ska flyttas för att jämna ut nivåskillnader.

Det är kostnader som betalas tillbaka vid försäljningen av tomter förklarar Jan Petersén.

– Planen är att gå i gång med markarbeten efter sommaren, säger han.

Först därefter kan tomten bebyggas med fastighet.