— SPF är en partipolitiskt obunden organisation och dess matpatrull likaså. Det är för de äldres skull som SPF:s Matpatrull finns. Alltså tar jag av mig MP-hatten när vi pratar om vad SPF:s matpatrull redovisar. Däremot förekommer det att jag ger tips om utredningar, artiklar och kunniga personer inom kostområdet till tjänstemän inom Tekniska serviceförvaltningen, men det är inget som står i några protokoll från nämnden, menar Wallin.

Jämför äpplen och päron

Miljöpartisten Wallin är inte nöjd med Anders Karlgrens prisjämförelser.

— Anders brukar slänga sig med uttrycket att man ska inte jämföra äpplen och päron, senast nu på fullmäktige i september. Men just det har Anders Karlgren gjort i sitt svar, tycker han. I Matpatrullens rapport redovisas det pris som testgruppen får betala när vid besöket, säger han.

Annons

— Om vi tittar i Matpatrullens senaste rapport för 2016-2017, så är priserna för äldrematen 47 kronor i Jönköpings kommun. Det gäller då Rosengården, Jönköping och Ribbaskolan, Gränna och 67 kronor i Nässjö kommun, här handlar det om Malmåkra, Malmbäck och Parkrestaurangen, Nässjö.

Från hösten 2016

Wallin uppger att uppgifter är från hösten 2016, då matpatrullen gjorde samtliga besök i respektive kommun.

— Sedan vet vi att Jönköpings kommun har höjt priset från 1 januari 2017. Uppgiften 73 kronor hittar jag inte i den senaste rapporten som jag har tillgång till och som jag har ansvar för. Genomsnittet blir 64,85 kr i länet och då ligger Nässjö kommun något över snittet.

Wallin säger vidare att från hans profession inom hotell- och restaurangbranschen har han med sig en hel del kunskaper.

— De faktorer som är avgörande för de faktiska kostnaderna för en maträtt är priset på råvarorna, kvalitén på råvarorna, hanteringen vid tillagningen och svinnet, det vill säga vad som slängs i avfallet av råvarorna och den färdiga maten. Alltså är skickliga upphandlingar, leverantörens och kökspersonalens hantering av råvarorna och kökspersonalens kunskaper och yrkesskicklighet avgörande för kostnaden och kvalitén för en maträtt. Sedan kan det eventuellt vara så att det förekommer politiska beslut om att ge subventioner till kostenheterna i de olika kommunerna, men det är inget som vi i SPF kan kontrollera, slutar Wallin.

Mat