Det har blivit en tradition att Norra Vi hembygdsförening anordnar en sommarvecka fylld med aktiviteter i juli månad. Så även i år.

– Den inleds på måndag, berättar föreningens ordförande Gertrud Månsson Falk.

– Sommarveckan brukar vara populär, tillägger hon.

Barnens dag

Årets sommarvecka inleds med ett epos av Björn Johansson. Måndagens programpunkt, som går under namnet ”Från guldgrävare till järnvägsbyggare” handlar om bröderna Ekman som utvandrade till Amerika.

På tisdagen kommer Magnus Lundberg från Tranås Energi och berättar om Fiskens väg från Bulsjöån till Sommen.

Barnens dag, med aktiviteter för de yngre besökarna, kommer att pågå under hela onsdagseftermiddagen. Det kommer att finnas möjlighet att titta på olika djur, till exempel höns och får. Dessutom anordnas fiskedamm och lekar. Den som vill har också möjlighet att få en ansiktsmålning.

Samma dag återinvigs Rääf-stenen, som har restaurerats.

Guidning på Ribbingshov

Under sommarveckans fjärde dag kommer publiken att få vara med och rösta fram Norra Vi-rosen. Det görs i samband med att Roland Hermansson, som kan mycket om rosor, talar under rubriken ”Hur gör man för att korsa fram egna rosor”.

– Det blir spännande. Han kommer att ha med sig ett antal rosor och publiken får välja vilken av dem som ska bli vår Norra Vi-ros, berättar Gertrud Månsson Falk.

Vid två tillfällen under fredagen kommer Björn Johansson att guida intresserade personer, som föranmält sig, i parken vid Ribbingshov.

Annons

Avslutningen på Sommarveckan sker i anslutning till helgsmålsbönen i kyrkan. Det blir en sommarfest i Vassviken för de medlemmar, i olika föreningar i Norra Vi, som anmält sig till festen. Tvåmannabandet Frazzes band, från Linköping, kommer att underhålla under kvällen. Eventuellt bjuder de även upp till dans på bryggan, meddelar arrangören.

Det blir utställning i församlingshemmet, av personer med koppling till bygden, under hela veckan. Dessutom kommer det att ske försäljning av bland annat fika, närproducerade produkter, lokala hantverk samt bygdeböcker.