Tidningen har tidigare skrivit om de fynd som har gjorts i samband med den kulturmiljöinventering som har utförts i skogarna norr om Bruzaholm inför Vattenfalls ansökan om en vindkraftspark i området.

Den som har inventerat det berörda området är Pär Connelid, kulturgeograf och arkeolog. I höstas höll han ett välbesökt möte i Folkets hus i Bruzaholm, där han berättade om fynden han gjort på platsen.

Hela sextio personer kom på mötet och när Vattenfall såg hur stort intresset var erbjöd de att anordna en guidad tur i skogarna.

Trettiofem deltagare

Den utlovade bussturen till skogen väster om Dödringshult gick så av stapeln på lördagseftermiddagen, en dag med synnerligen mycket vind, men det verkar inte skrämma Bruzaholmsborna.

Trettiofem personer hade samlats vid Folkets hus för att åka med Pär Connelid och Ingegerd Bills, informationsansvarig på projektet, ut i skogen.

En av deltagarna var Elvir Nilsson som har bott i Bruzaholm sedan 1955. När det gäller den planerade vinkraftparken har han inga starka åsikter vare sig för eller emot.

— Någonstans måste ju vindkraften byggas. De har det på andra platser, så varför inte här, säger han.

Elvir menar att vi måste ta vara på de energitillgångar som finns i landet, så som vinden.

Marken återanvänds

Pär Connelid visar ortsborna rester efter en gammal kolmila (kolbotten). Han har med sig en stav som han sticker i marken för att visa att den gamla energikällan, kolen, fortfarande finns kvar där under marken.

Annons

— Marken vi står på bär spår så långt tillbaka som till medeltiden, berättar Pär, därefter har marken brukats av bönder under 1800-talet och tidigt 1900-tal. Här i landet har man alltid återanvänt marken, förklarar han.

Turen går vidare längre in i skogen.

Geiton Engström ifrån Bruzaholm är med i Ingatorps Hembygdsförening och han är van vid att se efter historiska spår i naturen. Föreningen tillhandahåller nämligen egna rundvandringar där bygdens historiska spår har märkts ut på en karta.

— Man reser gärna bort för att ta del av sevärdheter, men så glömmer man bort att det finns spännande saker att se även i hembygden, säger han.

Markägare berättar

På vägen mot den gamla ”Torpstugan”, som resterna av den ödegård som finns inne i skogen kallas, passerar vi övergivna åkrar. De syns som tydliga ”terrasser” i det backiga skogslandskapet.

— Här kan ni föreställa er en man med en oxe för 600 år sedan, säger Pär Connelid. Kvinnorna kanske inte i första hand plöjde med hjälp av oxe, men de hjälpte garanterat till att röja sten, berättar Pär vidare.

För sten finns det gott om i den här skogen och det är mestadels den som berättar historien om dem som en gång varit, men det finns också andra som kan berätta.

Kenneth Sjökvist är markägare och har fått berättat historier om att gården Dödringshult tidigare låg inne i skogen sedan han var barn.

— Mina föräldrar flyttade hit 1938, så det var ju långt efteråt, men man har ju hört mycket, berättar Kenneth.

Ansökan har lämnats in

Det är ännu inte bestämt om det ska byggas vindkraft i skogarna norr om Bruzaholm eller inte, men det har varit ganska stormigt krig vindkraftsplanerna.

Nätverket "Skydda skogen vid Bruzaholm" har sedan planerna inleddes varit emot vindkraftsparken, eftersom de bland annat menar att det skulle fördärva de friluftsområden som finns i området.

Nu har Vattenfall lämnat in sin ansökan till Länsstyrelsen och om marken i och omkring Dödringshult återigen ska återanvändas, men den här gången för en annan energikälla än kol, återstår att se.

Blåser gör det i alla fall.

Läs mer: Vattenfall ansöker om vindkraftspark utanför Eksjö

Läs mer: Nätverk oroar sig för vindkraftspark

Läs mer: Upprört om vindkraft

Läs mer: ”Stoppa de här dumheterna”