Nu blomstrar sommarbemanningen inom vård och omsorg. Förra året kunde vi läsa om oron inför sommaren och svårigheterna att hitta personal. Ett år efter den orosfyllda sommarplaneringen, har myntet vänt och vissa delar av sommarplaneringen fanns redan på plats i början av maj månad.

– Vi hade inte vågat hoppats på en bättre start. Vi fick helt enkelt en kanonstart på sommaren, säger Helena Martinsson.

"Ett fantastiskt jobb"

Det fanns många faktorer som ledde till den goda starten, menar Martinson. De främsta faktorerna förklarar hon har varit god marknadsföring av yrket, samt mindre konkurrens om personal.

– Vi har omvårdnadspersonal och en enhetschef som har gjort ett fantastiskt jobb. De har marknadsfört yrket, underhållit det och gjort det attraktivt för andra att jobba med, säger Martinson.

Dubblering

En stor del av poolen med sommarvikarier är studenter, majoriteten studerar i synnerhet Vård- och omsorgsprogrammet. Antalet antagna elever varierar från år till år och en positiv trend går att uttyda. Skaran av antagna elever har i år dubblerats för VO-programmet vid Eksjö gymnasium, jämfört med 2015.

– Såklart går det hand i hand. Vi försöker föra ett gott informationsarbete gentemot alla dessa ungdomar och det har tagits emot positivt från båda håll, säger Martinson.

Annons

"Alltid en utmaning"

Årets sommarbemanning har därmed varit lyckad, även om jakten på personal alltid har varit en utmaning.

– Det är övergripande väldigt positivt i år, även om det alltid är en utmaning att hitta personal med erfarenhet och körkort etcetera, säger Martinson.