– Gemenskapen är jätteviktig, säger Katarina Ericsson, en av många deltagare som plaskade runt i bassängen när tidningen kom på besök.

– Det är trevligt att träffas en gång i veckan och sen är det jätteskönt att få bada i det extra varma vattnet, det är mycket lättare att utföra rörelser i vatten, tillägger hon.

Hjärtlung (tidigare Hjärt- och lungsjukas förening) har haft vattengymnastik i simhallen på Furulidsområdet under många år. Aktiviteten är mycket populär och lockar varje vecka cirka 45 deltagare till de sammanlagt tre vattengymnastikgrupperna.

– 45 personer är maxantalet vi som vi får ha i bassängen under timmarna vi hyr simhallen, säger Anita Johansson, som är en av fyra ledare.

Speciella rörelser

Vattengymnastiken är ett stående inslag under vår- och höstterminerna. Varje onsdag träffas deltagarna i den 34:a gradiga bassängen.

Annons

– Rörelserna är speciellt utformade för att passa personer med hjärt- och lungsjukdomar, berättar ledaren Birgitta Lundh.

– Rörelserna är framtagna av en sjukgymnast som är kopplad till vårt förbund. Alla som är med gör rörelserna efter sin egen förmåga, säger Anita Johansson.

När det under onsdagen var dags för 2017 års sista vattengymnastikpass i Hjärtlungs regi strömmade julmusiken ut ur högtalarna. Anita Johansson, som dagen till ära klätt sig i luciakläder, ledde vant den första gruppen samtidigt som musiken vittnade om att det lider mot jul.

– Vi brukar ha en liten julig avslutning, berättade hon.

Dyr hyra

Utöver Anita Johansson, Inga Hertzman och Birgitta Lundh är det Lilian Palmgren som brukar hålla i de populära vattengymnastikpassen. Allt arbete sker på ideell basis.

Hjärtlung hyr bassängen av kommunen, men styrelsen har framfört önskemål om att få hyran betald av kommunen då man anser att verksamheten fyller en viktig funktion i rehabiliteringssyfte.

– Andra lokalföreningar får hyran av kommunen, för där tycker kommunerna att det är en viktig sak. Hade inte vi haft vattengymnastiken hade många av våra medlemmar behövt rehabilitering i stället, säger Inga Hertzman och tillägger att föreningen går back när det gäller den hälsofrämjande verksamheten.

Hjärtlungs lokalförening i Aneby har cirka 200 medlemmar i åldrarna från 43 år och uppåt.

– Den äldsta är över 90 år, berättade Inga Hertzman innan det var hennes tur att hoppa i vattnet.