Diskussion kring en eventuell sjöledning i Mycklaflon har varit långvarig och stundtals het. Trots att många kritiska röster höjts har Eksjö Energi lämnat in en tillståndsansökan om sjöledning för vatten och avlopp till Mark- och miljödomstolen i Växjö.

Att ta fram underlaget har tagit sin tid och resulterat i en rejäl lunta med uppgifter.

”Dyrare ansökan”

Gudmund Svahn är en av mark- och vattenägarna i Gummarp som nu riktar kritik mot Eksjö Energi och den kostnad som det inneburit att ta fram ansökan och underlaget till den.

Eftersom Gudmund Svahn ingår i den kontaktgrupp som skapats för fastighetsägare kring sjön, där man är starkt emot en sjöförlagd ledning, deltog han under ett sammanträde i samhällsbyggnadsnämnden hösten 2015 för att presentera kontaktgruppens syn på saken.

— I slutet av mötet presenterade jag ungefärliga kostnader för en ansökan gällande en sjöförlagd ledning. Vi sa att det kommer att kosta Eksjö Energi minst en miljon. Eksjö Energi är också skyldiga att betala våra juristkostnader eftersom kommunen vill gå in och göra ingrepp i vårt ägande, sådan är lagen. Vi sa att totalkostnaden kommer att bli minst en till en och en halv miljon kronor, berättar Gudmund Svahn.

— Det här protesterade ordförande Per Sixtensson (C) emot, för han hade fått uppgifter om att det bara skulle kosta max 300 000 kronor.

Siffran 300 000 nämndes också, enligt Gudmund Svahn, under ett samrådsmöte och Svahn menar att information kommer från Eksjö Energi som fick fram uppgiften i ett anbud från ett konsultföretag.

Svahn anser att bolaget hade indikationer från ett annat anbud att kostnaden skulle kunna bli mycket större, men menar att Eksjö Energi valde att presentera den lägre siffran för politiker.

Kollat fakturor

Annons

Allt eftersom arbetet med ansökan pågått har Gudmund Svahn begärt ut fakturor från Eksjö Energi, som han uppvisar en sammanställning av, och han kan konstatera att efter konsultfakturor, sjöbottenanalys, tekniska utredningar, ansökningsavgift och juristkostnader så är kostnaden långt över vad han menar att Eksjö Energi först presenterade.

— Redan nu kan vi visa att Eksjö Energi lagt ut en kostnad på 900 000 kronor exklusive moms och det tillkommer också ett par hundra tusen för jurist när det går till domstol, så Eksjö Energi kommer för sin del att få lägga ut långt över en miljon kronor.

— Om vi fortsätter räkna så är de även skyldiga att betala vår jurist. Hans kostnader kanske är 200 000 till 300 000 kronor plus kostnader för de specialister han vill anlita för att till exempel besvara frågor. Risken är mycket stor att han får en kostnad på en miljon kronor.

— Jag vill påstå, och kan i stort sett bevisa, att absolut minimum för att ta fram ansökan är en och en halv miljon kronor, säger Gudmund Svahn.

Mark- och vattenägaren menar att de pengarna skulle räcka för en kilometer ledning i marken.

— Den totala längden som det blir extra för att gräva på land vid en markförlagd ledning är kanske två och en halv kilometer så nästan halva kostnaden bränner man på ansökan. Får de ett avslag så får de inte en meter på det och kanske måste gräva på land i alla fall.

Kritik mot möte

Gudmund Svahn och kontaktgruppen är också mycket kritiska till hur Eksjö Energis process gällande ledningen har gått till och framför allt riktas kritik mot det samrådsmöte som ägde rum under sommaren 2016 i Storegårdskyrkan.

— Det var helt misslyckat. Folk fick inte yttra sig offentligt och vi fick inte ställa frågor. Vi fick med nöd och näppe överlämna en skrivelse och under protest framföra våra synpunkter, säger Gudmund Svahn.

Nu hoppas Gudmund Svahn på att mark- och miljödomstolen ska hitta ett formellt fel i ansökan, som till exempel att samrådsmötet inte ska vara godkänt och att domstolen skickar tillbaka ärendet.

— Skulle vi förlora får jag gå till överdomstolen, men då får jag betala själv. Skulle jag förlora där överväger jag att gå till Europadomstolen, säger Gudmund Svahn.