Fastigheten heter Eksjö Nannylund 4 och är ett område på 7 300 kvadratmeter med tre fastigheter. Det säljs för 400 000 kronor.

ITolv AB får samtidigt option på köp av ytterligare drygt 40 000 kvadratmeter mark för 1,7 miljoner kronor.

Bolaget är ett intressebolag med tre ägare. Byggföretaget Peab äger 35 procent, Eksjö kommun 35 och Leif Sundsvik, en privatperson, äger 30 procent.

Regemente lades ned

Det bildades i mitten av 90-talet för att utveckla en ny stadsdel när regementet I 12 lades ned och lämnade en mängd tomma fastigheter efter sig.

Bolaget lyckades väl och på 25 år har mycket hänt. Området med sina hus har skolor, kontor för företag, restaurang, lägenheter och HVB-boende.

År 2005 tilldelades ITolv AB kommunens byggnadsvårdspris för sin insats.

Annons

I dag är det en deltidsanställd som sköter löpande drift och underhåll och bolaget är välmående med ett eget kapital på 40 miljoner kronor. Man har låtit vinsterna stanna i bolaget genom åren.

Stor satsning igen

Nu har ITolv AB fått Eksjö kommuns uppdrag att skapa ännu en ny stadsdel av Nannylundsområdet med tre förfallna hus och drygt 40 000 kvadratmeter råmark.

Eksjö kommun köpte området av Region Jönköpings län så sent som förra hösten.

Forma framtid AB heter ett bolag som kort efter förvärvade ett antal fastigheter som nu har ny verksamhet, bland annat lägenheter.

Bygger bostäder

Eksjö kommun betraktar försäljningen till ITolv AB som att man får en samarbetspartner. Tillsammans med det kommunala bostadsbolaget Eksjöbostäder AB, blir den resurs som krävs för att säkerställa framtidens behov av lägenheter skriver kommunen på sin hemsida.

Enligt kommunen behövs femtio nya lägenheter per år för att möta efterfrågan. Eksjöbostäder AB kommer under de närmaste fem åren att producera 25 lägenheter per år i den satsning som görs i kvarteret Lunden.

Man hoppas på samma utbyggnadstakt på Nannylundsområdet genom ITolv AB.

Köpekontraktets priser vid försäljningen är gjorda utifrån den värdering av mark och hus som gjordes i samband med att Eksjö kommun köpte området av Region Jönköpings län hösten 2015. Svefa hette företaget som gjorde värderingen.