Det är inga nedgångar i försäljning eller minskade produktionsvolymer som ligger bakom övertaligheten bland personalen, menar Niklas Broberg, platschef i Husqvarna. Snarare handlar det om att processerna ändras och tillverkningen kommer att automatiseras i större grad än tidigare.

— De nya produktionsprocesserna ställer krav på ny kompetens vi inte har idag, därför måste vi dra ner på befintlig personal. Men vi fortsätter samtidigt att rekrytera viss personal med kvalifikationer för att klara de nya behoven, säger Niklas Broberg.

Företagets enhet i Huskvarna har en personal på cirka 1400 personer totalt, varav 489 personer idag är fast anställda i den berörda fabriken som bland annat tillverkar motorsågar, trimmers och professionella handverktyg för byggindustrin. Dessutom arbetar ett hundratal personer från bemanningsföretag inom produktionen. Även dessa tjänster kommer att minska i antal i samband med de förändringar som sker.

Annons

Vad händer med de personer som blir övertaliga, kommer ni att erbjuda någon form av avgångsvederlag?

— Det är för tidigt att säga ännu, och jag vill inte föregripa våra förhandlingar med facket. Vi kommer att inleda förhandlingar med IF Metall imorgon, torsdag och därefter får vi se vad resultatet blir. Vår inställning är att vi hoppas kunna hitta individuella lösningar som kan vara acceptabla för de som berörs, säger Hans-Fredrik Hansson, HR-chef på Husqvarna i Sverige.

Tidningen talade strax efter onsdagens besked med IF Metalls ordförande för Vätterbygden, Bo Rothzén:

— Det här beskedet kom som en överraskning för min del. Det är mycket beklagligt för personalen på plats och för våra medlemmar. Men vi har ju förhandlingarna framför oss, så det återstår att se var vi landar och vad resultatet kommer att bli för personalen och för företaget, säger Bo Rothzén.

Personalreduktionen är planerad att genomföras under 2015 och 2016. Facket informerades om planerna under onsdagsmorgonen och förhandlingar med IF Metall inleds på torsdagen.