Studierna vid Brinellgymnasiet kan kombineras med fem olika idrotter på olika nivå. Inför kommande läsår miste Brinellgymnasiet sin status som riksidrottsgymnasium för bandy. Sandviken stod som vinnare när antalet utbildningsplatser halverades från 60 till 30.

Brinellgymnasiet fortsätter dock som riksidrottsgymnasium för bowling. Avtalet mellan Svenska bowlingförbundet och Nässjö kommun förlängs i tre år utan några större förändringar. Samarbetet har pågått sedan 80-talet.

För tio år sedan infördes även bowlingutbildning på nivån nationellt godkänd idrottsutbildning. När avtalet mellan Svenska bowlingförbundet och Nässjö kommun löpte ut förra året förlängdes det med fyra år. Samordningen gör att båda avtalen löper ut samma läsår.

Brinellgymnasiet bedriver även nationellt godkänd idrottsutbildning inom basket. Just basket erbjuds även som individuellt val, liksom bandy, fotboll och ishockey.