Som vi tidigare berättat toppar psykiatrin i Eksjö och Nässjö årets psykiatriort-rankning signerad Sveriges Yngre Läkares Förening, SYLF, där landets AT-läkare betygsätter sina utbildningsplatser inom specialiteten psykiatri.

När vi frågar överläkarna Robin Kihlbaum och Iona Drasovean om det just nu finns några i personalen med ett förflutet som AT-läkare på kliniken svarar de ja och enas om att det inte handlar om en eller två personer, snarare om tre eller fyra. Något som i sig visar värdet av att ta väl hand om AT-läkare och andra under utbildning för vårdgivare som fortlöpande vill locka till sig ny personal.

— Vi ser inte handledning som något betungande, utan en självklar del av verksamheten. Det finns många fördelar med detta även för patienterna. De gynnas av att AT-läkare, läkarstudenter och elever av skilda slag fått ordentlig introduktion och handleds av kunnig personal, säger chefsöverläkare Erik Nilzén.

— På kliniken finns sen länge tydliga rutiner för hur vi ska hantera den här delen av vår verksamhet. Det ger en trygghet och är samtidigt en styrka. Jag tror inte det går att slarva med den biten om man vill lyckas över tid.

Introduktionen av AT-läkare och läkarstudenter är ett exempel på värdet av fasta, återkommande inslag för alla inblandade.

Annons

— När vi kom hit var en bestämd dag avsatt för introduktion. Under den fick vi svar på olika frågor samtidigt som praktiska saker löstes. Det gjorde att man kände sig väl mottagen, berättar AT-läkaren Kristoffer Eriksson.

— En av oss kunde inte medverka under introduktionsdagen. Det löste man på kliniken genom att ordna en extra dag med introduktion bara för henne. Det hade lätt kunnat glömmas bort.

Iona Drasovean har senaste åren haft en nyckelroll i handledningen av klinikens AT-läkare. Till sin hjälp har hon haft Robin Kihlbaum som inom kort övertar huvudansvaret.

— Psykiatrin är i mångt och mycket än annan värld. För oss som handledare gäller det att skapa trygghet för våra AT-läkare så att de kan klara sina uppgifter på bästa sätt och samtidigt hela tiden stärker sina kunskaper. Vi har inte bara särskilda utbildningstillfällen med föreläsningar, utan utbildningen fortgår hela tiden under placeringen, säger Iona Drasovean.

Maria Gabriels är läkarstudent. Hon har precis börjat sin psykiatripraktik i Eksjö och är mycket nöjd med mottagandet:

— Jag valde att söka mig till Höglandssjukhuset eftersom jag hört av andra studenter att det är bra att praktisera här, berättar hon.

AT-läkarna Maja Offenbartl och Ismahan Omar säger att klimatet på kliniken är väldigt öppet.

— Man känner sig trygg och vågar fråga personalen om sånt man är osäker på. Samtidigt är handledningen mycket bra.

LÄS MER: Höglandssjukhuset toppar rankning