Det var i april som tillsynsnämnden i Aneby kommun beviljade bygglov för nybyggnation av gemensamhetslokal, samt anslutningsväg och parkeringsplats på en fastighet i Sunhult, vid gamla idrottsplatsen.

Flera boende i närområdet överklagade beslutet, bland annat med motiveringen att verksamheten skulle ge ökad trafik i ett område som har många småbarn. De förordade i stället en annan väganslutning, direkt från Gamla Vägen.

Avslår överklagan

Länsstyrelsen har nu behandlat ärendet, som beslutade att avslå överklagan. Myndigheten kunde konstatera att lokaliseringen av vägen, från Morgonstigen, inte strider mot detaljplanen.

Mot bakgrund av vad som redovisats om den verksamhet som ska bedrivas i stugan bedömer Länsstyrelsen likväl att ”anslutningsvägen inte kommer att belastas med sådan trafikintensitet som går utöver vad som får tålas inom ett tättbebyggt område”.

Myndigheten finner därför att anslutningsvägen inte ger upphov till betydande olägenheter. Dessutom framhålls det att bygglovet inte strider mot någon bestämmelse i plan- och bygglagen.

Annons

Sunhults byalag har hittills fått bidrag från Allmänna arvsfonden om cirka 440 000 kronor, vilket täcker ungefär hälften av kostnaderna för arbetet med byalagets planerade föreningslokal. Där är tanken att byalaget ska kunna bedriva sin barn- och ungdomsverksamhet.

Avgörande besked

Byalaget har även fått bidrag av Aneby kommun och Sommenbygd Vätterstrand. Den här veckan blir avgörande för föreningen som även inväntar besked från Landsbygdsprogrammet.

Stugan plockades ner helt med ideella krafter tidigare i somras, vilken fraktades från Junkaremålen i Tranås.

— Vi kände att vi inte kunde vänta. Tranås bostäder ville att den skulle tas ner, så vi kände lite tidspress, berättar Beatrice Stensson från Sunhults byalag. Men med goda krafter från samhället, med att hitta transportörer och att fysiskt plocka ner den, så fick vi det gjort från en torsdag till söndag.

Att bygglovet överklagades menar Beatrice ”förstörde lite” då allt har dragit ut på tiden.

— Vi behöver verkligen få upp stugan nu, vilken står nedmonterad vid gamla idrottsplatsen. Den klarar inte av att stå så över vintern då materialet får stryk av både väder och vind.

Framöver väntar ett byggmöte med dem som ska göra markberedningen. Där ska även Amaq medverka, som sköter vatten och avlopp, samt företaget som ska lägga grunden och bygga upp stugan.