Sociala sektorn ser att behovet av specialanpassade lägenheter i Eksjö är stort. Grunden till att behovet uppstått är, enligt socialnämndens ordförande, Marie-Louise Gunnarsson (M), de hårdare tolkningarna av LSS-lagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, som gör att kommunen nu får stå för en allt högre kostnad.

— Kostnaderna skenar och det är skälet till varför det nu är så bråttom, säger Marie-Louise Gunnarsson.

Annons

I ett led att hitta en mer kostnadseffektiv lösning så vill socialnämnden att ett gruppboende byggs i Tuvehagen. Totalt skulle gruppbostaden rymma sex lägenheter med särskild service. Genom att samproducera lägenheterna och samla fler omsorgstagare på samma boende hoppas man kunna spara resurser.

— Man kan vara mindre personal med fler brukare och många brukare kanske också mår bra av att inte sitta ensamma, förklarar Marie-Louise Gunnarsson.

Nu har kommunstyrelsen beslutat att ge i uppdrag till förvaltningen att framta ett förslag på en ny gruppbostad med redovisningen i budgetberedningen. I beslutet rekommenderar man att bostäderna ska ägas i egen regi och byggas på en befintlig tomt i Tuvehagen.

— Det är för att vi äger den tomten och därför vi tror att vi kan komma igång snabbare, säger Marie-Louise Gunnarsson.

I beslutet framgår också att man till budgetberedningen ska redovisa en sammanställning av pågående och planerade byggnationer. De lägenheterna som byggs sist i den aktuella gruppbostaden beräknas vara klara för inflyttning senast år 2020.

LSS