Frågan har ställts till kommunstyrelsens ordförande Lars-Erik Fälth (C). Enligt Walfridsson finns det mycket brister i stora salen i Gula villan. Hennes åsikt är att den bör restaureras omgående eller också bör kommunfullmäktige äga rum i någon annan lokal.

När fullmäktige hade sammanträde redogjorde Anita Walfridsson för sina frågor och fick svar av Fälth.

Enligt moderaten gör nivåskillnaden mellan lokal och scenen det omöjligt för rörelsehindrade att komma upp på podiet. Hon fick veta att en ramp ska installeras.

Walfridsson tycker också att fläktsystemet gör det svårt för åhörare att höra vad som avhandlas på podiet och i talarstolen. Där svarade Fälth att flera åtgärder är vidtagna och att ytterligare är på gång, i syfte att förbättra ljudnivån.

Anita Walfridsson har också påpekat att belysningen i åhörardelen är dålig. Hon fick veta att den ska bytas ut.

Fälth upplyste om att det förts diskussioner om att byta lokal för kommunfullmäktige. Furulidskolans restaurang nämndes som ett lämpligt alternativ.

— Vi behöver fundera vidare på detta, sa han.