Kommunen har tidigare sagt nej till bygglovet som handlar om en tillfällig ändrad användning från bostad till asylboende gällande ett hus i ett villakvarter i Bruzaholm.

Det var i mars 2016 som samhällsbyggnadsnämnden avslog ansökan med hänvisning till att man inte tyckte att det var lämpligt att frångå detaljplanen för området.

Ägaren till huset ville hyra ut villan som ett boende för dem som väntar på asyl. Upp till 15 platser skulle vara fördelade på de fem rum, där vuxna personer skulle ha självhushåll. Någon ombyggnad av villan var inte aktuell.

Annons

Grannarna fick tillfälle att yttra sig och medgav ett asylboende av tillfällig karaktär, men ville att en eller två familjer skulle få bo i huset.

Fick bakläxa

Efter avslaget överklagades ärendet hos länsstyrelsen, som återvisade ärendet till samhällsbyggnadsnämnden för ny handläggning.

Länsstyrelsen delade nämndens bedömning om att den planerade användningen stred mot detaljplanen och att ett permanent bygglov inte kan medges. Man ansåg dock att ett tidsbegränsat bygglov borde kunna beviljas eftersom det vore ”tämligen enkelt” att återställa byggnaden efter lovtidens utgång.

Vid nämndens senaste sammanträde beviljade man ett tidsbegränsat bygglov för en femårsperiod.

— Innan den tiden går ut så ska också huset återställas till normalt boende, förklarar samhällsbyggnadsnämndens ordförande Per Sixtensson (C).