Första kvartalsrapporten för året visar att barn- och ungdomssektorns driftutfall är 94,7 miljoner kronor. Det motsvarar 23,9 procent av helårsbudgeten. Riktpunkten var 25 procent.

– Där kan vi konstatera att det just nu egentligen ser ganska bra ut. Då ska man beakta att vi har fått in en del slantar som är för hela terminen. Vi är fortfarande ganska oroliga för hur vi ska få totalbalans i sektorns verksamheter, säger Bo-Kenneth Knutsson (C).

Han berättar vidare att prognosen för hela året ligger på minus 14,7 miljoner, i procent är det drygt tre procent i avvikelse mot budgeten.

– Det är inte där vi vill vara i nuläget. Det är inte okej om jag säger så. Det här kommer vi att bära in i budgetarbetet som börjar nu, säger han.

Huvudorsaken är antalet barn och elever som blev drygt 200 fler än vad som var budgeterat.

– Snarlika situationer finns i andra kommuner runt omkring. Vi försöker hjälpa varandra och komma på idéer för att komma vidare. Hittar vi några spår som kan utveckla vår verksamhet och påverkar kostnaderna så ska vi fånga möjligheterna, säger Knutsson.