Östra Småland var först med att berätta om att Kalmar länstrafiks ekonomiska utmaningar får konsekvenser omedelbart. Bakgrunden är ökade bränslekostnader och då i första hand fossilfria dieselbränslet HVO som, på grund av en ökad efterfrågan, kraftigt stigit i pris.

För att klara budgeten lämnade KLT tidigare in ett förslag till politikerna i kollektivtrafiknämnden om att lägga ner ett antal busslinjer med få resenärer. Förändringarna – som ligger inom ramen för gällande Trafikförsörjningsprogram – föreslogs genomföras redan 17 juni mitt under nuvarande trafikår. Normalt sett så sker trafikförändringar vid årsskiftet.

En av turerna som berörs är linje 327 mellan Mariannelund och Hultsfred. Här bedöms endast tre personer i snitt åka med.

Och efter ett sammanträde med kollektivtrafiknämnden står det nu klart att förslaget klubbades igenom.

– Förslaget omfattar reducering av linjetrafik buss och närtrafik på delar i trafiken som har mycket lågt resande. Vidare föreslås justeringar som innebär att trafik glesas ut eller en tur dras in morgon eller kväll. Alla justeringar har mycket lågt resande, sa trafikredaktör Karl-Johan Bodell till Östra Småland.

Effekterna av de nedlagda linjerna ska utvärderas efter ett år.

Annons