Det är Nässjö kommun som yttrar sig till Trafikverket. Riksväg 40 mellan Nässjö och Eksjö ska byggas om.

I samband med det får markägare och andra som påverkas tycka till.

En separat gång- och cykelväg på den norra sidan av väg 40 är bättre än att cyklister hänvisas till den gamla Eksjövägen över Stackeryd.

Nässjö kommun menar att stigningen är brant. Från Eksjöhållet är stigningen cirka 25 höjdmeter räknat från Gisshultabro.

Efterlyser avkörningsfält

Man ifrågasätter varför det ska vara vänstersväng över mötande körbana vid Vinkan samtidigt som stora säkerhetshöjande åtgärder vidtas i övrigt längs vägen.

Hastigheten ska öka till 100 kilometer i timmen. Platsen skulle lätt kunna ersätta med en kombinerad av/påfart på södra sidan genom den tunnel som ändå ska byggas.

Man efterlyser också avkörningsfält vid korsningar som Lövhult, Vinkan och Rosan.

Boende längs vägen värnar man om och vill ha fler och bättre utformade bullervallar.