Två nya avdelningar på Parkskolans förskola, samt en ombyggnation av köket, är det första delprojektet i ”Framtidens skola i Aneby”. Det har varit delade meningar bland politikerna om projektet, men nu är man överens om att bygget i alla fall måste komma i gång.

– Vi bestämde att vi ska köra och det tycker jag känns bra, säger ordföranden Lars-Erik Fälth (C).

Han och projektledaren Michael Wirestam berättar att det blir Peab, med lägst anbud, som kommer att bygga. Totalt fick man in fem bud, varav fyra uppfyllde kriterierna.

Anbudet som man valt att gå vidare med ligger på drygt tio miljoner kronor, men i sin helhet beräknas projektet gå på 13,3 miljoner.

Bygga om köket

Det fanns också en kostnadsberäkning när kommunfullmäktige fattade beslutet förra året på 10,9 miljoner.

– Men det var ju en beräkning och på ett år händer det alltid lite, med konjunktur och annat. Det är aldrig hugget i sten, säger Fälth.

Annons

Michael Wirestam tillägger att det också kan diskuteras vilka kostnader som egentligen hör till det här projektet och inte.

I samband med nybyggnationen tänker man även bygga om köket på Parkskolan. Detta går på 850 000 kronor och beror delvis på att fler barn som ska ha mat i framtiden.

– Men det är också arbetsmiljöåtgärder som vi passar på att göra nu, åtgärder som ändå hade varit nödvändiga att göra de närmaste åren, men som annars hade gått på tekniskas ordinarie underhållsbudget, säger Michael Wirestam.

Nya hallar och tak

Köksrenoveringen görs i sommar och när Furulidsköket längre fram byggs om, kan detta användas i stället.

En annan åtgärd, utöver den första beräkningen, är att barackerna som utgör hall till de två befintliga avdelningarna är i klart sämre skick än man trott. Helt nya kommer därför att byggas och det kostar runt två miljoner kronor.

Under tiden som ombyggnationen pågår, mellan maj och december, blir det en modul på baksidan, som ska fungera som tillfällig entré.

På måndag kväll hålls möte, för att föräldrar, personal och närboende ska få reda på mer om det praktiska kring bygget.

Michael Wirestam berättar också att kommunen satsar på kvalitet på bygget och att man till exempel ska ha solceller på taket.