Tidigare i höstas fick kommunens byggnadsinspektör ett anonymt tips om att en fastighetsägare i kommunen byggt en mur samt att vederbörandes tomt ska ha varit ovårdad.

I vinkel

Det visade sig att varken bygglov eller startbesked beviljats för muren. Vid besök på plats kunde byggnadsinspektören att muren var uppförd i vinkel och är sammanlagt drygt sju meter lång. Höjden varierar mellan 1,10 och 1,70 meter.

I ett yttrande till kommunen skriver fastighetsägaren att bygget, som är en förlängning av befintlig mur, gjordes för att förhindra vatten att rinna in i garaget och för att undvika framtida fuktskador. Vederbörande visste inte heller att bygglov krävdes.

Efter byggnadsinspektörens besök lämnade fastighetsägaren in en ansökan om bygglov. Både det och startbesked beviljades i efterhand.

Har sänkts

Samhällsbyggnadsnämnden har nu beslutat att ta ut en byggsanktionsavgift på 2 279 kronor. Eftersom fastighetsägaren efter påbörjat arbete fullgjort vad som krävdes för startbesked har avgiften sänkts till hälften av det egentliga beloppet.

När det gäller tomten bedömdes den inte vara i ovårdat skick.

LÄS MER: Dyrt att bygga utan startbesked