”Kan obegripliga synpunkter bli begripliga”? Det frågan ställer sig Ann-Cathrin Gunnar och Håkan Gustafsson, ordförande respektive vice ordförande i Samhällsplaneringsnämnden, när de på nytt går i svaromål på kritiken från Urban Persson, sakägare och granne till den planerade bullervallen nära Norrboda.

Som nämndens företrädare vill de åter "pröva att förmedla relevanta fakta utifrån Urban Perssons synpunkter i Smålands Dagblad den 5:e juni".

Företaget ansvarar för egenkontroll

- Tidigare beslutat tillstånd för Transab innebär mellanlagring av massor. Beslutet innehåller även en miljöbeskrivning för mellanlagring.  Företagets har ansvar för egenkontroll av massornas innehåll med mera.

Samhällsplaneringsförvaltningen gör regelbunden miljötillsyn av att företagen följer sina tillstånd och miljöinspektörer kan på eget initiativ eller efter eventuell anmälan göra utredning, framhåller de.

Samhällsplaneringsnämnden och förvaltningen hanterar under ett år ett stort antal bygglovsärende.

13 "gränsgrannar" har fått yttra sig

Under 2017 var det 334 bygglov och 141 bygglovsanmälan.  Det är oftast ärende som ny- eller tillbyggnad av fastighet, men också annat som i detta ärende anläggandet av en bullervall. I ärende får gränsgrannar och myndigheter som trafikverket och elbolag yttra sig, även kommunen genom Tekniska serviceförvaltningen om man är gränsgranne, uppger Gunnar och Gustafsson.

– I det här ärendet har förutom Trafikverket 13 gränsgrannar fått yttra sig.  Golfklubben är inte gränsgranne.  Av de synpunkter som inkommit är: något längre vall samt att nivån bör vara i samma höjd som befintligt bullerplank, vilket har lags in i beslutet. Några synpunkter går ut på att arbetet bör påbörjas så snart som möjligt. Då förvaltningen gjorde ytterligare ett utskick efter ändringsförslaget är det märkligt att Urban Persson påstår att ”inga som helst informationsinsatser har ägt rum”.

Annons

"Tjänstemännen följer regelverket"

Gunnar och Gustafsson anser att tjänstemän och politiker i nämnden väl följer processen med öppenhet och regelverket inom plan- och bygglagen.  Urban Persson skriver om en ”kraftig volymökning utan miljökonsekvensutredning”. Återigen - det finns redan ett bygglov med miljöhantering.

– Att vi även denna gång väljer att svara Urban Person är att alla ansökningar av bygglov eller annan myndighetsuppgifter ska utredas och beslutas utifrån dess syfte. En erfaren moderatpolitiker som Urban Persson har säkert samma inställning även om hans uttalanden i tidningen skapar frågetecken. Beslutet om bullervall har överklagats till Länsstyrelsen.

– Vi får nu invänta länsstyrelsens utslag gällande Transabs ansökan om bullervall. Urban Persson är dock fortsatt alltid välkommen att besöka oss för frågor eller synpunkter, slutar de båda.