Ydre näringsliv hade i en skrivelse från december föreslagit att kommunen skulle ersätta föreningen med 20 000 kronor som ett årligt verksamhetsbidrag.

Summan motsvarar föreningens kostnader för att ersätta dem som företräder föreningen i de olika samverkansorgan som kommunen bjuder in till.

350 kronor

Föreningen betalar ut ersättningen till de medlemmar som behöver ta ledigt från sina arbeten för att gå på samverkansträffarna.

Ydre näringsliv ersätter sina representanter med 350 kronor i timmen plus moms. Detta eftersom arbetet i de olika grupperna ofta blir omfattande och i allmänhet sker dagtid, står det i ansökan undertecknad av ordföranden Tomas Johansson.

Byter till kvällstid

Men kommunstyrelsen var inte så pigg på att ta den kostnaden åt föreningen.

I stället blev beslutet att kommunchefen och näringslivsstrategen ska planera tidpunkterna för de här återkommande träffarna, med bland annat näringslivet, så att deltagarna så långt som möjligt kan delta utanför ordinarie arbetstid.

På det viset bör näringslivsföreningarnas interna kostnader kunna undvikas, så gott som, tror ks.