De båda centerpartisterna presenterade sitt valmanifest och tog då starkt avstånd till hur partiledaren Ebba Busch Thor nu driver möjligheten att starta nya kärnkraftverk i Sverige.

Sigvard Karlsson påminner om att kärnkraftsparentesen är förlängd inom ramen för maximalt tio reaktorer tillåta nybyggnation på befintliga platser.

– Tillstånd kan ges för att successivt ersätta nuvarande reaktorer i takt med att de når sin ekonomiska livslängd, säger han.

En överenskommelse som C, KD, M, S och MP var överens om.

– Vi får allt förhålla oss till det, menar Karlsson i en kommentar till hur man tänker lokalt i Nässjö inom Centerpartiet.

De enskilda vägarnas iståndsättningsbidrag fanns kristdemokratiskt förslag för. Men det röstades ned av Centern vid budgetmötet i november 2017. Kristdemokraterna ville att ansökningar inkomna den 1 januari fram till och med 31 maj skulle hanteras i normal budgetprocess och betalas ut i januari året därpå.

Ansökningar inkomna den 1 juni till 31 december skulle hanterats i bokslutet och betalas ut i maj året därpå.

När det gäller Anders Karlssons ordförandeskap i kommunala Citynätet AB finns mycket mer att önska tycker Sigvard Karlsson. Nässjö ligger näst sist i länet vad gäller bredbandsutbyggnaden.

– Att veckan före valet berätta att man tänker öka takten är ett sent uppvaknande, säger han.

Han borde gjort mer under sina fyra år som styrelseordförande är Karlssons budskap.

Annons