Lars-Erik Fälth (C) har varit kommunstyrelsens ordförande under de senaste sexton åren. När han väljer att ta ett steg tillbaka för att istället bli fritidspolitiker, blir Beata Allen partiets förstanamn i Aneby.

Hon och partikollegorna lyfter fram Fälths insatser för kommunen, inte bara i kommunstyrelsen utan genom årtionden av politiskt engagemang.

– Att efterträda honom innebär stora krav på att förvalta arvet, att fortsätta att driva och utveckla Aneby i samma riktning, säger Beata Allen.

Hon får stöd av en lista med stor geografisk spridning.

– Vi känner oss väldigt trygga i Beatas händer. Hon är som klippt och skuren för det här jobbet, säger Carina Lindefalk som är relativt ny i politiken och gick med i partiet för ett år sedan.

Carina Lindefalk finns med som femte namn på kommunlistan, men står också på plats fyra för Centerpartiet i regionvalet.

– Jag kände ett ansvar för att engagera mig, inte bara tycka saker. Humanismen i Centern är viktig. Sedan var det framför allt i regionsarbetet som jag tyckte att partiet hade de bästa förslagen och jag kände: det här kan jag stötta, säger hon.

Centerns hjärtefrågor

Centerpartiet är av tradition mycket starkt i Aneby. De vill fortsätta att arbeta med partiets hjärtefrågor, som en levande landsbygd, valfrihet och ett tydligt miljö- och hållbarhetsperspektiv.

– I Aneby har vi alltid haft en hög ambitionsnivå, säger Beata Allen om kommunens miljöarbete.

Annons

Ett ämne som kan väcka debatt är synen på strandskyddet. Centerpartiet vill ta bort det i sin nuvarande form för att ge kommunerna större möjlighet att fatta egna beslut.

– I Aneby har vi 70 sjöar och 200 kilometer strand. Det finns utrymme för att både utveckla och skydda, säger Tobias Kreuzpointner.

Enig kommun

Det råder ofta stor samstämmighet under debatterna i kommunfullmäktige i Aneby.

– Sverigedemokraterna lyser med sin frånvaro. Generellt har vi en väldigt bra samsyn i kommunen, säger Tobias Kreuzpointner.

Beata Allen pekar på en pragmatism i kommunen som innebär att man söker samförstånd och samarbete.

– När vi slår våra kloka huvuden ihop, som vi brukar göra, hittar vi lösningar. Vi vill ju alla Anebys bästa, säger hon.

Centerpartiets lista för kommunfullmäktige i Aneby

1 Beata Allen, 52, Landsbygdsutvecklare, Aneby

2 Tobias Kreuzpointner, 36, Samordnare, B..

Centerpartiets lista för kommunfullmäktige i Aneby

1 Beata Allen, 52, Landsbygdsutvecklare, Aneby

2 Tobias Kreuzpointner, 36, Samordnare, Bälaryd

3 Karl-Gustaf Fransson, 47, Lantbrukare, Askeryd

4 Gudrun Andersson, 66, Undersköterska, Sunhultsbrunn

5 Carina Linderfalk, 61, Läkare, Askeryd

6 Lars-Erik Fälth, 67, Kommunalråd, Lommaryd

7 Lars-Inge Hansson, 61, Yrkeslärare, Askeryd

8 Uno Svensson, 70, Företagare, Askeryd

9 Birgitta Kellner, 70, Pensionär, Frinnaryd

10 Peter Lindahl, 55, Undersköterska, Vireda

11 Claes Källner, 46, Lantbrukare, Marbäck

12 Jan Andersson, 64, Lantbrukare, Frinnaryd

13 Karl-Magnus Johansson, 70, Företagare, Lommaryd

14 Inga-Lill Lindh, 65, Undersköterska, Frinnaryd

15 Birgitta Kåberger, 69, Receptionist, Bälaryd

16 Maria Johansson, 49, Ekonomibiträde, Björkenäs

17 Karl-Johan Spånberger, 60, Busschaufför, Aneby