Perspektiv

Denna taktik, att återigen öppna för medborgarförslag kan verka som man har ett uppriktig intresse för medborgarnas åsikter. Men vore syftet uppriktigt, då hade man gjort en medborgaromröstning om den omtvistade byggnaden, utifrån redan inkomna förslag från allmänheten.

Enligt artikeln är majoritetens politiker i Nässjö barn- och utbildningsnämnd emot att öppna Centralskolan som skola igen. Vi vill påstå att det är att blunda för verkligheten.

Med den extrema ökningen av barn som nu pågår och enligt kommunens egen prognos, ska det om 9 år, enbart i grundskolan finnas plats till mellan 35-47 klasser till, ovanpå antalet vi har idag. Var är dessa skolbyggnader undrar vi? När ska man planera för dem?

Centralskolans renovering beräknas enligt Barn och utbildningsförvaltningen till 53 miljoner på en period på tio år och anges som om det är ett hinder för att aktivera Central som skola igen. Men vad har Runnerydsskolan kostat?

En helt ny byggnad samt renovering i Runneryd, beräknades 2015 till 129 miljoner, det är bara under tre år. Sen räckte inte Runnerydskolans nybyggda hus till och man bestämde att behålla rivningshotade byggnader och renovera med ett antal miljoner från bland annat tekniska serviceförvaltningen (TSF).

Brinells högstadium byggs i denna stund ut, för ett annat antal miljoner och Brinellgymnasiets nyss utbyggda matsal, som ska serva både högstadiet och gymnasiet, är redan för trång ett år senare.

Annons

Det synes som det har gått prestige i att få Centralskolan som skola nedlagd för all framtid trots rationella argument från allmänhet och många politiker. Det behövs tydligen helt nya skolbyggnader i en snar framtid, speciellt om Centralskolan ska användas till annat.

Var ska dessa skolor placeras?

Vad kommer det att kosta?

Argument mot Centralskolan, som trafik och stadsnära skola, bleknar när man betänker den långa och farliga skolvägen som många elever har idag.

Vi är för att öppna Centralskolan som högstadie igen, speciellt med tanke på unga i bl.a Handskeryd, Åker och Ingsberg. Frågan är vilka barn och unga de styrande väljer att prioritera nu?

Gerd Lagerqvist

ledamot i BU nämnden,

Lena Torp

Sverigedemokraterna, Nässjö

Relaterat: Så mycket kostar Centralskolan att rusta upp
Relaterat: Insändare: I Centralskolan ska man utbilda sig
Relaterat: "Gör ett allaktivitetshus av Centralskolan"