I Eksjö tätort stannar bilen vid ett 40-tal platser/korsningar måndag den 14 januari. Samma dag hämtas det granar i Höreda vid kyrkan och återvinningsstationen i Värne.

Under 15 januari rullar bilen ut till Hult, Bruzaholm, Hjältevad, Ingatorp och slutligen Mariannelund där man stannar vid flera olika adresser.

Granarna skall vara utlagda i en gemensam hög senast kvällen före respektive hämtningsdag informerar Eksjö energi som tillsammans med Ohlssons utför arbetet.