Kommunens planer på att bygga bostäder på Kvarnarps åkrar och ängar väcker känslor.

Nyligen skrev tidningen om Naturskyddsföreningen och Fobos protester mot kommunens planer.

Nu tar samhällsbyggnadsnämnden nästa steg i ärendet.

– Vi har tidigare gett ett uppdrag från nämnden till sektorn att ta fram ett förslag på detaljplan för det här området. Nu är ambitionen att efter nämndsammanträdet 19 september ha ett planförslag som ska gå ut på samråd, säger samhällsbyggnadsnämndens ordförande, Per Sixtensson.

Då intresset och engagemanget är stort i frågan kommer kommunen i anslutning till detta kalla till ett samrådsmöte i området för att redovisa sina tankegångar och möjliggöra för intresserade och ta del av förslaget.

– Det har varit en ovanlig planprocess på så sätt att vi fått så mycket information innan vi tagit det formella samrådsbeslutet. Ända sedan vi hade de här stadsbyggnadsdagarna, då vi redogjorde våra tankar så har vi fått in synpunkter successivt. Dem som vill mobilisera sig har fått möjlighet till det. Det har funnits en vilja att prata och det är så det måste få vara, säger samhällsbyggnadschefen Mikael Wärnbring som också uppmanar alla att verkligen läsa igenom planförslaget när det väl släpps till allmänheten.

Annons

Skapats sanningar

– Det har varit en del spekulationer om hur stort område som kommer att tas i anspråk, det har skapats en del sanningar. Jag uppmanar alla att läsa planhandlingarna ordentligt när de kommer så man verkligen sätter sig in i vad är förslaget och området, fortsätter Wärnbring.

– Vi ska försöka arbeta fram ett så bra förslag som möjligt, det behöver inte bli som en del kanske trott från början. Ledamöterna i nämnden är hittills positiva till att driva den här frågan men vi är också medvetna om värdena som finns där ute, säger Sixtensson som tillsammans med sina kollegor under senaste sammanträdet fick ta del av områdets kulturhistoria samt hur området kan tänka sig bli gestaltat.

Syftet med samråd är att få in synpunkter och mer kunskap för att i nästa skede, som är granskning, ha ett bättre beslutsunderlag till den här detaljplanen.

Samrådstiden ska pågå under minst tre veckor men i det här ärendet är det troligt att det blir något längre