Förra året utsattes Sverige för runt 100 000 nätattacker av främmande makt. Det avslöjar SVT som har tagit del av information från tidigare hemligstämplat material från Försvarets Radioanstalt, FRA.

Det handlar om aktiviteter från statliga utländska angripare mot svenska mål. Enligt FRA riktar sig attackerna mot såväl företag och organisationer som myndigheter. Säkerheten i IT-systemen skiljer sig markant åt aktörer emellan.

Sjukvården är så klart ett område som är extremt sårbart om säkerhetssystemen slås ut. En förvarning om detta såg vi under det så kallade 100-årsregnet i Jönköping 2013, vilket höll på göra hela Länssjukhuset Ryhov strömlöst.

Fler ryska attacker

Annons

Stefan Wetter uppger att det dagligen görs försök att ta sig genom brandväggar och annan skyddsutrustning i regionens IT-system. Han menar att nätattackerna inte blivit fler på senare år, men att det har skett en förändring varifrån de sker.

— Tidigare skedde attackerna främst från Kina och bortre Asien. Nu kommer de huvudsakligen från Ryssland, Ungern och Rumänien. Men det går därmed inte att säga att det främst skulle vara ryssar, eller östeuropéer, som står för de flesta attackerna. Det kan ju exempelvis gå via darknet eller vara kopplat från andra adresser, säger Stefan Wetter.

Vad tror du ligger bakom att så många försöker att hacka sig in?

— Det är jättesvårt att säga och man bara "åker förbi" Region Jönköpings län och scannar av för att det är roligt eller om man verkligen vill hacka sig in och komma åt information.

"Ingen har lyckats"

Ska man vara orolig för säkerheten?

— Vi har ett antal verktyg, både automatiserade och manuella rutiner, som vi använder varje dag för att kontrollera vad som sker och för att scanna av kända sårbarheter och för att låsa dörrar. Mig veterligen har det aldrig varit någon som lyckats att göra någon skada mot regionens system, säger Stefan Wetter.

Kommer ni att ytterligare förstärka säkerhetsrutinerna med tanke på det alltmer oroliga läget i omvärlden?

— Kommer det nya riktlinjer från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) eller försvaret så bygger vi upp och säkrar efter det. Omvärlden förändras hela tiden, säger Stefan Wetter.