Nu senast fick en människa betala med sitt liv då den inhyrda läkaren inte hade rätt kompetens för att ställa korrekt diagnos. Bemanningsföretaget hade ljugit och sagt att läkaren var neurolog fast detta inte var korrekt! I mina ögon rent horribelt.

Bemanningsbranschen har sitt berättigande i branscher inom industrin där produktionen ofta är säsongsbetonade eller går i cykler. Där finns en finess och sund ekonomi med att periodvis ha inhyrd personal. Men bemanningsbranschen har inte i vårdsektorn att göra! Jag kan inte se något positivt i detta. Människor är tyvärr ständigt sjuka och i behov av bra vård året runt, år efter år.

Annons

Landstingen dras ständigt med ökade kostnader som nu tagit enorma proportioner. Kvalitén sjunker dramatiskt och den fast anställda personal som orkar vara kvar sliter som djur för att ”rädda det som räddas kan”. Alla organisationer mår bra av att ha en viss stabilitet och ha tid att utveckla och fastställa processer för att vidmakthålla en god kvalité. Detta är inte möjligt när personalen ständigt består av ”inhoppare” som varken kan verksamhetens kultur, datasystem eller i vårdsammanhang den viktiga patienten.

De flesta vet hur mycket extra energi som går åt i början när man får en ny kollega på jobbet. Det blir också en ökad kostnad i sammanhanget. Det är ett fruktansvärt resursslöseri att tusentals läkare snurrar runt i olika vårdinrättningar och aldrig hinner komma in i ett sammanhang där de blir en i teamet och dessutom lär känna de flesta av sina patienter. Det är egentligen oerhört förvånande att läkarna själva tycker detta är okej. De miljarder i ökade kostnader som detta inneburit borde i stället användas till att ge sjuksköterskor och övrig vårdpersonal bättre löner så att de stannar kvar. Vårdplatser som stängts kan öppnas. Fina operationssalarna som ibland står tomma på grund av resursbrist kan öppnas och så vidare. Jag hävdar att det inte råder någon resursbrist men resurserna används fel!

En hyrläkare kostar nästan tre gånger så mycket som en tillsvidareanställd läkare.

Jag har själv jobbat som chef över medicinsk personal i nästan 20 år och följt denna negativa utveckling från stabil kvalitetssäkrad sjukvård med fasta team till en osäker rörig sjukvård. Patienterna blir mer och mer osäkra och otrygga.

Inför varje nyår kommer nya ord in i svenska akademins ordlista och gamla försvinner. Nästa årsskifte hoppas jag ordet och därmed fenomenet ”hyrläkare” försvinner!

VANJA JONEBRING ARNELL, Tranås