Varje år gläds många av oss åt grönskan, förutom de medföljande pollenbesvären då, innan vi påminns om att det faktiskt kräver en hel del skötsel. Gräsmattor måste klippas, ogräs rensas och häckar klippas. Det sistnämnda kan vara särskilt viktigt ur trafiksäkerhetssynpunkt. För Eksjö kommuns trafikingenjör Lars-Erik Spaak är det ett årligt återkommande uppdrag att påminna fastighetsägare om deras ansvar.

— Vi vädjar till fastighetsägare att se över sina häckar och annan överhängande vegetation som hänger ut från trädgården. Särskilt nu när växtligheten sätter fart, säger han.

Maxhöjd och frihöjd

Annons

Exempelvis får häckar inte vara högre än 80 centimeter i anslutning till en korsning eller utfart, buskar får inte tränga ut och tvinga ut fotgängare från trottoaren och frihöjden för överhängande vegetation som till exempel trädgrenar ska beaktas. På en gångbana ska den vara minst två och en halv meter, vid en bilväg minst 4,6 meter.

— Särskilt kritiskt är det att reglerna följs vid skolor och skolvägar där det finns många oskyddade trafikanter som kanske inte syns över en hög häck. Att barn kan färdas säkert hela vägen till skolan är en viktig del i tryggheten, säger Spaak.

Riskerar vite

Följer man inte reglerna riskerar man vite, utöver risken att den oskötta grönskan kan orsaka en olycka.

— Vi vill i första hand inte använda pekpinnar utan gå den mjuka vädjande vägen. Men fastighetsägare måste ta ansvar, säger Spaak.

Närmare information kring vilka regler som gäller finns på Eksjö kommuns hemsida.