Förmodligen har man vänt ryggen mot Trädgårdsgatan och inte tagit del av det intensiva trafikflödet. Trafiken till pågående byggnation i Sjöhaga är en mindre del av övrig trafik som kommer från Skog o Park, Infratek och tidigare etablerade villaområden. Hitintills står 19 boenden färdiga med ökad trafik som följd på såväl Trädgårdsgatan som Ydrevägen. En artikel i Jnytt återges försäkringsbolaget If årliga undersökning om trafikmiljön vid våra skolor.

Årets undersökning visar att flera rektorer än någonsin tidigare år uttrycker sin oro över trafiksituationen. Det största hotet är när föräldrar lämnar och hämtar sina barn med bil.

I undersökningen framgår att 47,4 procent av rektorerna i länet upplever att biltrafiken ökat de senaste tre åren. Var fjärde rapporterar att det har inträffat en olycka eller trafikincident under de senaste åren. 44,7 procent upplever att det är vanligare att elever blir skjutsade i bil till skolan. Hälften av rektorerna tycker att trafiksäkerheten utanför skolan är ett problem.

Enligt If finns det mer att göra. Fler skolor behöver utrustas med farthinder och hastighetsdisplayer. En annan åtgärd är att bygga fler entréer och tillfartsvägar så att trafikströmmarna inte koncentreras till en och samma plats.

Annons

När I12 byggde sin parkeringsplats vid Sjöängen så stängdes möjligheten att från Läroverksgatan köra in till parkeringsplatsen, av den anledningen att gatan går förbi Östanåskolan. En förskola intill Trädgårdsgatan, tillfällig eller permanent, har de sämsta förutsättningar som alternativ.

Bengt Wiman

Relaterat: Inför valet – så ska förskoleverksamheten bli bättre