Den borgerliga alliansen presenterade under onsdagen ledningsutskottets förslag till kommande budget för Eksjö kommun. När nu oppositionen presenterar sitt förslag skiljer det sig på flera punkter.

Att jämföra med de 0,7 miljoner kronor som alliansen vill lägga på ambitionshöjningar, allt avsett för hab-ersättningen, föreslår oppositionen ambitionsökningar för 2,5 miljoner kronor. För att ha råd med det krävs dock en del omprioriteringar och besparingar på andra håll än vad alliansen föreslår.

— Det är bara att inse att läget är tufft. Vi fördelar mer pengar än tidigare men kostnaderna ökar mer än vad intäkterna gör. Då tvingas man ta obekväma beslut. Det är inte roligt, säger oppositionsrådet Diana Laitinen Carlsson (S).

Flyttar från Furulundsskolan

I förslaget till besparingar ligger bland annat en eventuell framtida flytt av högstadieelever från Furulundsskolan i Mariannelund till Prästängsskolan i Eksjö från 2019.

— Det är kontroversiellt men något måste göras för det är trångt på Furulundsskolan och svårt att rekrytera lärare dit. Vi vill att alla elever ska få samma kvalitet på utbildning och det här är en möjlighet som vi kommer bevaka och är öppna för, säger Laitinen.

Stänger bibliotek

Oppositionen föreslår också att biblioteket i Ingatorp stängs, att bidraget till Eksjö stadsfest dras in och bidraget till Eksjö Tattoo halveras samt att den röda länga där Eksjö folkdanslokal bland annat ligger sägs upp.

Annons

— När tio personer i månaden lånar böcker på det fasta biblioteket i Ingatorp är det knappast längre försvarbart. Men vi behåller bokbussen så att alla på landsbygden har möjlighet att låna böcker, oavsett var man bor.

Skrotar nämnd

Internt inom den kommunala politiken föreslår man att tillstånds- och myndighetsnämnden försvinner, och att Eksjö kommun återgår till tre nämnder såsom innan förra valet. Dessutom skjuts investeringar av exempelvis en tankbil till räddningstjänsten och en del investeringar inom samhällsbyggnadssektorns fordonspark på framtiden.

— Vi ser efter tre år att tillstånds- och myndighetsnämnden fortfarande är lite otydlig och att den inte har så många beslutsärenden. Och likaväl som vi måste effektivisera i verksamheterna så är det viktigt att vi i politiken tar vårt ansvar och effektiviserar det vi ser är möjligt.

Mer till skola och omsorg

På andra håll satsar man dock. Bland annat vill man sänka kulturskoleavgiften, tillföra resurser för att matcha volymökningar inom skolan och införa fria arbetskläder i förskolan.

Man vill också utöka antalet sjukskötersketjänster inom hemsjukvården och för sociala sektorn höja avgifterna endast för kostverksamheten.

— Vi vill inte att det här ska drabba barngrupperna utan man får istället effektivisera den administrativa sidan. Det är särskilt viktigt i de här åldrarna att varje barn blir sett, förklarar Laitinen.

— Och vi arbetar för att pensionärerna ska få det lite bättre i sin plånbok. Då ska vi inte möta upp det med ökade avgifter.

Ofördelade neddragningar

Dessutom vill man inte dra ner på räddningstjänstens bemanning i Hjältevad, vilket är något alliansen föreslår, och utöver det även ge utökade resurser till den hållbarhetsstrateg som kommunen inom kort kommer anställa.

Likt alliansens förslag innehåller oppositionens budgetförslag dock en stor pott med ännu ofördelade neddragningar för 2019 och 2020. För oppositionen handlar det om 25 miljoner kronor 2019 och 40 miljoner för 2020, att jämföra med alliansens 11 miljoner respektive 26 miljoner.