Tommy Körbergs vinnande bidrag i Melodifestivalen 1988 tillhör idag vår moderna musikskatt och Arméns musikkårs tolkning av den mäktiga balladen tillhörde höjdpunkterna i programmet, vars tonvikt som vanligt låg på att fira ammunitions- och minröjarnas skyddshelgon.

Sankta Barbara fick plikta med sitt liv för att hon bestämde sig för att bli kristen. Hon dömdes till döden för att hon envist höll fast vid Gud.

Domen verkställdes av hennes egen far som strax därpå träffades av blixten.

Under medeltiden tillhörde Sankta Barbara de mest populära helgonen. Och idag utgör hon ett skydd för alla dem som arbetar med att ta hand om bomber, minor och oexploderas ammunition.

Under ceremonin i kyrkan hedrades en Swedec-medarbetare som svarat för värdefulla insatser och varit en god kamrat.

Håkan Sandell tilldelades medalj och diplom för sitt jobb på den militära spetsenheten.

Relaterat: Swedec lyfte fram problemlösare - viktig kugge i verksamheten belönades