— Vi anser att alla som kom före november 2015, då asylreglerna skärptes, bör få stanna, framhåller Annica Nordqvist, Kajsa Carlsson, Erik Hugander och Sibylla Jämting, kända MP-namn i regionen.

MP-företrädarna ser inte något hinder i att de inte ställer sig bakom de regeringsbärande partierna i den här frågan.

— Nej, varför det? I vårt parti är det högt i tak. Vi försöker på olika sätt få partiledningen och MP-statsråden att ta till sig vår uppfattning. Denna är vi ingalunda ensamma om. Det innebär att det bör finnas möjlighet få regeringen att tänka om på vissa punkter i migrationspolitiken.

— Bland landets ensamkommande flyktingbarn finns idag en allvarlig oro. Många är på god väg att etablera sig i det svenska samhället. Ändå riskerar de att avvisas till länder, där framtiden ter sig mycket oviss och det till och med finns risk att de dödas.

Annons

I samband med ett gruppmöte nyligen träffade MP-politikerna kyrkoherde Peter Andreasson i Aneby. En av alla de privatpersoner med stort engagemang för ensamkommande flyktingbarn. Familjen Andreasson öppnade sitt hem för ett par år sen för en flyktingpojke från Afghanistan och kämpar nu hårt för att denne ska få stanna i Sverige.

Jawid Mohammadi har levt under konstant hot om avvisning sen han kom till Sverige för tre år sen. Han är fortfarande kvar. Men hur det blir i slutändan är ovisst. Inom den närmaste tiden ska ärendet åter tas upp till behandling.

Mohammadi är född den 30:e juni 1998, det finns det numera papper på från hemlandet. Men vid den första kontakten med svenska myndigheter i april 2014 saknade han giltigt id och registrerades som född 1989 av den person som tog emot honom vid gränsen. Av rädsla för omedelbar avvisning vid gränsen vågade han inte invända när han på en höft åldersbestämdes av Migrationsverkets tjänsteman. Ett skulle det visa sig ödesdigert misstag.

16-åringen placerades på ett asylboende för vuxna och har till skillnad från andra flyktingpojkar i samma ålder vare sig fått utbildning eller särskilt stöd. Samtidigt har den försumliga inledande myndighetsutövningen medfört att Mohammadi hela tiden hotats av avvisning. Efter stora ansträngningar finns nu handlingar som styrker att han faktiskt är född 1998, vilket kan visa sig mycket värdefullt.

— Man blev berörd när man hörde Peter berätta om Jawid och allt det arbete som lagts ner på hans ärende. Det han och familjen gjort är beundransvärt, förklarar MP-företrädarna.

— Jawids historia är ett typiskt exempel på ett sånt fall, där man utan vidare utredning borde fatta beslut om permanent uppehållstillstånd. Migrationsverkets undermåliga handläggning borde i sig vara skäl nog för att han ska få stanna.

LÄS MER: Lyckan vände tvärt för Jawid